Начало

Новини

5% от бюджета на ПРСР за пряко подпомагане на земеделски производители и МСП

Европейската Комисия предложи извънредна мярка, по която да се отделят до 5% от бюджета на ПРСР да се насочат към пряко подпомагане доходите на земеделски производители, малки и средни предприятия- преработватели. Мярката се финансира от Европейския земеделски фонд за развит...

80 млн. лв. във високотехнологично производство на техника за роботизирана хирургия

Министър Лорер: „Чуждестранните инвестиции са се увеличили четири пъти през първото тримесечие на тази година“ Инвестиция за над 80 млн. лв. планира високотехнологичната компания  „Интуитив“, лидер в производството на техника за роботизирана хирургия и минимално ...

Кампанията „Влез в мрежата“ на ПРЧР с принос към Конференцията за бъдещето на Европа

Кампанията „Влез в мрежата“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027) е включена в окончателния доклад на Изпълнителния съвет на Конференцията за бъдещето на Европа. Кампанията е представена като добър пример от България по темата „Дигитална трансформация“. Пре...

Буфер с национални средства ще подпомага проектите по Националния план за възстановяване и устойчивост

„Всички инвестиции по Националния план за възстановяване и устойчивост ще бъдат защитени с буфер от национални средства. Така ще се създаде по-голяма сигурност за бенефициентите, включително и общините, през които ще се изпълнят над 5 млрд. лева в различни инвестиции п...

Предстои представянето на Морския пространствен план пред Европейската комисия

„Очаквам скоро да приключат процедурите по съгласуване на Морския пространствен план и да го представим пред Европейската комисия.“- Това заяви в Бургас вицепремиерът и министър на регионалното развитие Гроздан Караджов по време на откриването на национална кръгл...

20 000 лева безвъзмездна помощ за бизнес на хора с увреждания

Държавата ще отпуска 20 000 лева безвъзмездна помощ на хора с увреждания за започване на бизнес. Средствата се отпускат от Агенция за хора с увреждания. Програмата е за физически лица с 50 и над 50% намалена работоспособност, нямат фирма и не участват като съдружници в такив...

Форум "Наука за бизнес"

„В България сме закъснели радикално в инвестициите в иновации. Процесът на превръщане на науката в реален бизнес е задължителен, за да сме конкурентоспособни.“- Това заяви министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер, при откриването на форум „Наука за б...

Министър Лорер: "Само за последните месеци имаме обявени намерения за нови инвестиции за над 300 млн. лв. във високотехнологични производства"

Финансова подкрепа за завода за електромобили край Ловеч ще има само след стартиране на производството и наемане на определен брой работни места Тенденцията е все повече инвеститори да се интересуват да открият високотехнологични производства и развойни центрове в България. ...

Започва прием по de minimis за стопаните с частично пропаднали площи oт градушката през 2021 г. в Пловдивско

От 18 май се отваря прием на заявления по помощта de minimis за земеделските стопани, претърпели щети по земеделските култури под 100% от неблагоприятното климатично условие – градушка на 28.08.2021 г. в област Пловдив. Бюджетът по помощта е 2,8 млн. лв. Приемът ще про...

Стартира прием по мярка 4.2 за инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Отворен прием за проектни предложения по мярка на ПРСР BG06RDNP001-4.014 – Целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални ...