Начало

Новини

През следващия програмен период Мехатрониката се отделя в самостоятелна тематична област за интелигентна специализация

През програмния период 2014-2021 г. най-много средства за иновации от националния бюджет и от ЕС са насочени в тематична област Мехатроника и чисти технологии – 37.3%. След преглед на финансираните проекти се установи, че по- голяма част от проектите са в тематичната о...

Увеличен е ресурсът за обучения за дигитални умения по ПРЧР (2021-2027)

Увеличен е ресурсът, предвиден за обучения за придобиване и усъвършенстване на дигиталните умения по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027). Това съобщи заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев по време на заседание на Тематичната работн...

Как Европа подкрепя предприемачеството

Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) представи възможностите за финансиране на стартиращ бизнес чрез европейските фондове и финансови инструменти. Присъстващите се запознаха и с европейските мрежи и платформи за обучение, за обмяна на идеи и за финансова подкр...

С новата мярка „Запази ме +“ по ОПРЧР през механизма REACT EU ще бъдат компенсирани служители и самоосигуряващи се от засегнатите от пандемията сектори

Работниците, служителите и самоосигуряващите се в засегнатите от пандемията сектори, имат право на компенсация по новата мярка „Запази ме +“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Компенсациите са в размер на 75% от осигурителния доход на подкрепените служит...

Зам.-министър Пенева: Министерството на икономиката ще подпомага предприятията за ускорена дигитална трансформация и внедряване на иновациите

През настоящия програмен период усилията на Министерството на икономиката са насочени към подпомагане на предприятията за ускорена дигитална трансформация и внедряване на иновациите и високите технологии в производството и услугите. За реализиране на тези мерки ще са необход...

МЗХГ публикува за обществено обсъждане актуализираните насоки за кандидатстване по подмярка 4,2 от ПРСР

Министерство на земеделието, храните и горите публикува за обществено обсъждане актуализираните насоки за кандидатстване по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Текст...

Министерство ОСП 2021-2027 г. Политики и програми Административно обслужване Нормативни актове Статистика Пресцентър Предстои откриването на целеви прием по подмярка 4,2 от ПРСР за хранително-вкусовата промишленост

правляващият орган на Програма за развитие на селските райони (ПРСР) за периода  2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проект на насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор по целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро по под...

Заместник-министър Събев: Над 600 млн. лева е очакваният бюджет за местните инициативни групи в селските райони през следващия програмен период

Над 600 млн. лева е очакваният бюджет за Местните инициативни групи (МИГ) в селските райони през следващия програмен период. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев при откриването на работна среща „Водено от общностите местно развитие –...

ИА ОПНОИР се преименува на Изпълнителна агенция „Програма за образование“

От 17 август 2021 г. Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ се преименува на Изпълнителна агенция „Програма за образование“. Промяната е направена с Постановление на Министерския съвет № 274 от 09.08.2021 г. за изменение и допъ...

Стартира приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Със заповед на ръководителя на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. заместник-министър Георги Събев стартира приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Общият размер на бюджета, предвиден п...