Начало

Новини

Приоритет на ПРСР за 2020г. ще бъде животновъдството

Забавянето на процесите на договаряне на дългогодишната финансова рамка в ЕС, няма да наложи прекъсване във финансирането за земеделските стопанства в България. ПРСР и директните плащания ще имат регулярни финансови постъпления, това заяви зам.-министър Лозана Василева на ср...

подмярка 4.1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" към МИГ Тутракан-Сливо поле

...

Обществено обсъждане на документация по процедура „Създаване и развитие на регионални иновационни центрове (РИЦ)“

Открива се обществено обсъждане на процедура за подбор на проектни предложения „„Създаване и развитие на регионални иновационни центрове (РИЦ)“ по приоритетна ос  1 „Технологично развитие и иновации“ на оперативната програма. Условията за кандидатстване по процедурата и прил...

МИГ Павликени-Полски Тръмбеш с публично обсъждане на мярка 6.4

Публично обсъждане за прием на документи по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ обяви МИГ Павликени-Полски Тръмбеш. В срок до 29.01.2020 г. могат да се изпращат писмени коментари и предложения по проекта на документацията. Адреса за изпращане на предло...

подмярка 6.4 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" в МИГ Тервел-Крушари

...

подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” към МИГ „Долна Митрополия-Долни Дъбник“

...

Възобновено производство по процедура "Създаване и развитие на регионални иновационни центрове"

Във връзка на Заповед № РД-16-63/20.01.2020 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 и на основание чл. 99, т. 2 от Административно процесуалния кодекс е възобновено производството по утвърждаване на докуме...

Процедура за подбор на проекти по ОПРЧР „Развитие на предприемачеството“ към МИГ Исперих

МИГ Исперих обяви процедура за подбор на проектни предложения по ОПРЧР „Развитие на предприемачеството“. Процедурата е насочена в подкрепа на стартиращи фирми намиращи се на територията на МИГ Исперих. Безвъзмездната финансова помощ ще бъде за: – Подготовка на лица, желаещи ...

Подмярка 4.1 "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" към МИГ Карлуковски карст-Червен бряг-Искър

...

Изменение и допълнение на критериите за оценка по подмярка 4.1

На 15 януари 2020 година беше одобрено изменение и допълнение на критериите за оценка на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, свързано с предстоящия целеви прием за земеделски стопани в сектор „животновъдство“. Това се случи ...