Начало

Новини

Малини и боровинки за децата в училищата и детските градини

Включването на малините и боровинките в схемата „Училищен плод“ е добра новина, съобщена от Божидар Петков, председател на УС на БАМ-Я. „Влизайки в училищните схеми с 900 хиляди порции, се създава добра възможност за реализация на българските плодове.“ По повод климатичните ...

Работните места в България, се нуждаят от служители с дигитални умения

Зам.-министър Ефремова: 90% от работните места в България ще се нуждаят от служители с дигитални умения Анализите на Министерството на труда и социалната политика показват, че в близките години 90% от работните места в България ще изискват от служителите да владеят дигитални...

Дали всички кандидати ще получат средства за собствени ВЕИ?

В приключилата в понеделник процедура за кандидатстване на фирми за общо 200 млн. лв. евросубсидии за изграждане на собствени мощности за производство на енергия от възобновяеми източници и съхранението ѝ са участвали 562 предприятия с искано от тях безвъзмездно финансиране ...

Кои са проектите, които не преминават напред в първия етап по подмярка 4.2

Вижте списъка с проектите, които не преминават напред Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 523 проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански пр...

Промяна в наредби за директните плащания

Министерството на земеделието прецизира част от правилата, по които се кандидатства за Кампания 2023 Месец преди края на Кампания 2023 Министерството на земеделието предлага допълнения и изменения на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите по...

Вероятно с Румъния ще задълбочим сътрудничеството в сферите на цифрова свързаност, стартиращи компании и научни изследвания

Пулев отправи предложение за подписване на Меморандум за разбирателство с фокус върху иновациите, дигитализацията и високите технологии Стокообменът с Румъния през 2022г. е рекорден – достига близо 8 млрд. евро Активизиране на сътрудничество в областта на иновациите, дигитал...

Контроли ще предупреждават фермерите за грешки при кандидатстването

При неизпълнение на Стандартите за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС), базовата санкция е 3% върху цялото заявление Експертите от Държавен фонд „Земеделие“ разработват в момента набор от контроли, които ще предупреждават фермерите за тяхното отклонение при попълв...

Министър Пулев: “Три морета” е политически и финансов механизъм за развитие на Русе

Русенските фирми ще получат тавана на допустимото финансиране по процедури по Плана за възстановяване, което показва качеството на проектите им, коментира министърът на иновациите на среща с областния управител Анатоли Станев днес Ролята на Русе ще е ключова по инициативата ...

Министрите Александър Пулев и Георги Тодоров за БТА: Нов иновационен фонд ще бъде обособен към инициативата “Три морета”, целта е да се облекчат бизнесът и гражданите

БУКУРЕЩ,  22.05.2023 / (БТА) Нов фонд с фокус иновации ще бъде обособен към инициативата “Три морета”, съобщи за БТА служебният министър на иновациите и растежа Александър Пулев. Средствата ще бъдат насочени към стартиращи предприятия, но и инвестирани в концесии и публично-...

Увеличение на ставки. Вижте по кои мерки

Актуализираният размер на компенсаторните плащания важи за заявените след 1 януари 2022 г. площи и животни Увеличават се компенсаторните плащания по три мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Става дума за мярка 10 „Агроекология и климат“, мярка 11 „Биоло...