Начало

Новини

Процедура „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” е отворена за кандидатстване

Програма за Морско Дело, Рибарство и Аквакултури 2021-2027 Уважаеми приятели, От Централната Консултантска Компания искаме да Ви информираме за предстояща процедура по Програмата за Морско Дело, Рибарство и Аквакултури за периода 2021-2027! Основна цел: Модернизиране на прер...

МИР стартира информационна кампания за процедурата за семейни фирми, творчески индустрии и занаятчии

21.06.2024 Експерти от ГД ЕФК ще представят мярката в Благоевград, Монтана, Габрово, Търговище, Пловдив и Хасково Министерството на иновациите и растежа стартира информационна кампания за представяне на процедурата „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творчес...

Зам.-министър Ангелов: МИР насърчава развитието на водородната електромобилност в България

17.06.2024 Министерството на иновациите и растежа (МИР) насърчава инвестициите, иновациите и конкурентоспособността, като подкрепяме области с висок потенциал на развитие, които са разписани в Интелигентната стратегия за интелигентна специализация. Водородната електромобилно...

Целеви прием за инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ по Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти е на обществено обсъждане

 Обявен е целеви прием по Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. ! Цели на процедурата: • Подобряване на икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприят...

Министерството на иновациите и растежа ще подкрепи 11 индустриални зони и парка

Министерството на иновациите и растежа ще подкрепи развитието и изграждането на общо 11 индустриални зони и парка в страната, основно в Северна България. Те получават безвъзмездно финансиране в размер на близо 207 млн. лв. Средствата са от Плана за възстановяване и устойчиво...

Отворени процедури по Подмярка 4.1 Инвестиции в Земеделските стопанства към 10.6.2024

Централна Консултантска Компания Ви информира за отворените подмерки 4.1 към следните местни инициативни групи: МИГ Лясковец – Стражица МИГ Нова Загора – Сливен МИГ Павликени – Полски Тръмбеш МИГ Куклен – Асеновград  МИГ Исперих  Подмярка 4.1 Инвестиц...

Държавата е договорила 2,67 млрд. евро от програмния период 2021–2027 година

Държавата е договорила 2,67 млрд. евро от програмния период 2021–2027 година.  „Близо 2,67 млрд. евро или 20,69% от бюджета са договорени, а от тях 581,4 млн. евро са разплатени към бенефициентите“. Това съобщи заместник-министърът на финансите Мартин Дановски днес при откри...

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ Целеви прием за повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство е на обществено обсъждане

Внимание земеделски производители! Централна Консултантска Компания има удоволствието да Ви информира за предстояща програма, която в момента е на обществено обсъждане – Целеви прием за проектни предложения за повишаване на ефективността при потреблението на вода в сел...

Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите” по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027 г. (ПКИП)

31.05.2024 Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите” по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-...

ЕК одобри първото изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 — 2027 г.

Европейската комисия одобри първото изменение на Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 — 2027 г. Промените в различните интервенции, включени в Плана ще спомогнат за улесняване неговото изпълнение и адаптиране на условията...