Централна

Консултантска

Компания

силата на професионализма

Изготвяне и управление на европроекти

Централна Консултантска Компания ЕООД изготвя и управлява проекти по всички европейски и донорски програми за финансиране. Фирмата предлага консултации за конкретни решения свързани с инвестициите на бизнеса на всяка една компания. С екипа от професионалисти всеки един наш клиент може да се чувства сигурен, че ние ще генерираме проектни идеи и ще бъдем до партньорите до финализиране на инвестициите.

Набиране и подбор на персонал

Централна Консултантска Компания ЕООД е лицензирана фирма за подбор на персонал с удостоверение №2244 за извършване на посредническа дейност. С HR отдела на фирмата ни може да бъдете сигурни, че за Вас ще бъдат намерени най-добрите кадри, които да отговарят на Вашите изисквания. ЦКК гарантира за качеството на кадри, които предлага, а професионалистите, които ще търсим за Вас са от всички бизнес сектори и професии.

Маркетингови проучвания

Централна Консултантска Компания ЕООД изготвя ефективни маркетингови и пазарни проучвания, чрез които фирмите могат да подобрят качеството на предлаганите услуги и продукти. За своите клиенти изготвяме и обобщен анализ с препоръки от професионалисти, които да бъдат в ползва за развитието на Вашия бизнес и за позиционирането му на пазара.

Актуални новини

На страницата на Централна Консултантска Компания може да се информирате за всичко, което е свързано с европейките и донорски програми, земеделие и бизнес. Ние ви предлагаме новини само от сигурни източници.

МИГ Перущица–Родопа с финансовата подкрепа на ПРСР в изпълнение на подхода ВОМР обявява втори прием по Мярка 6.4

Местна инициативна група Перущица–Родопи с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ обявява втори прием по процедура за подбор на проекти № BG06RDNP001-19.359 по мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от стратегията за ВОМР на МИГ. Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата: • Развитие на конкурентоспособността на икономиката в региона на МИГ ПерущицаРодопи; • Насърчаване на инвестиционните дейности, създаването на заетост и диверсификацията на неземеделските дейности в региона на МИГ Перущица-Родопи; • Развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности на територията на МИГ Перущица-Родопи; •...

До 30 000 евро подпомагане ще получават млади земеделски стопани

До 30 000 евро подпомагане ще получават млади земеделски стопани за изпълнението на бизнес плана си по интервецията „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство“. По тази интервенция ще могат да кандидатстват земеделски стопани, които: са на възраст от 18 до 40 години към датата на подаване на искането за подпомагане; са еднолични собственици на земеделското стопанство; имат съответните професионални умения и познания за извършване на селскостопански и свързани със селското стопанство дейности. Младият земеделски стопанин се приема за такъв, когато установява за пръв път земеделско стопанство в качеството си на ръководител на съответното стопанство. Установяването за пръв път...

Нови 12 интервенции от Стратегическия план по ОСП 2021-2027 ще обсъди ТРГ в рамките на 4-то онлайн заседание на 30 ноември

На 30 ноември 2020 г. ще се проведе четвърто заседание на Тематична работна група за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмния период 2021 – 2027 (ТРГ за СПРЗСР). Зам.-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева, която е и председател на ТРГ за СПРЗСР, отправи покана към членовете на ТРГ за участие в 4-то заседание, което поради въведените противоепидемични мерки ще бъде видеоконферентно. В рамките на 4-то заседание се очаква членовете на ТРГ за СПРЗСР, представляващи всички заинтересовани от тази политика страни, да обсъдят: Проект на 6 интервенции, финансирани по линия на Европейски...

ЦЕНТРАЛНА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ

ЗА НАС

Консултантска фирма за европейски програми и
европейски проекти

Централна Консултантска Компания ЕООД е динамично развиващо се дружество, предлагащо комплексно обслужване на своите клиенти. Ние предоставяме професионално и ангажирано обслужване на нашите клиенти като им предлагаме услуги в сферата подготовка и управление на проекти по Европейски и други донорски програми, наблюдение за допустимост по обществени поръчки и изготвяне на тръжна документация за участие, Подбор на персонал и управление на човешките ресурси, както и изготвяне на маркетигнови проучвания

Нашите услуги са насочени към всяка компания, която иска да развива и управлява своя бизнес успешно.

Специалиста

Офиса

Области

ЦЕНТРАЛНА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ

Подбор на персонал

Централна Консултантска Компания ЕООД е лицензирана фирма за подбор на персонал с удостоверение №2244 за извършване на посредническа дейност. С HR отдела на фирмата ни може да бъдете сигурни, че за Вас ще бъдат намерени най-добрите кадри, които да отговарят на Вашите изисквания. ЦКК гарантира за качеството на кадри, които предлага, а професионалистите, които ще търсим за Вас са от всички бизнес сектори и професии.

Търговски представители

Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив Разград Русе Силистра Сливен Смолян София - област София Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол

За да получите подробна информация за актуалните европейски програми и възможностите Вашия бизнес да получи безвъзмездно финансиране, се свържете с наш представител.

| ОБЛАСТИ

| КОНТАКТИ

Северозападна България

Югозападна България

Централна Северна България

Централна Южна България

Североизточна България

Югоизточна България