Начало

Новини

Секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“ могат да подават заявления за одобрение на оперативни програми по Стратегическия план, до 13 октомври по Стратегическия план

До 13 октомври е отворен приемът на заявления за одобрение на оперативни програми в сектори „Плодове и зеленчуци“ и „Мляко и млечни продукти“ по Стратегически план. У нас за първи път се финансират оперативни програми в сектор „Мляко и млечни продукти“, припомнят от ДФ „Земеделие“. 

В двата сектора могат да кандидатстват организации на производители и техните асоциации, признати от министъра на земеделието и храните. За сектор „Мляко и млечни продукти“ допустими кандидати са и групи производители, които освен оперативна програма, трябва да изготвят и представят за одобрение план за признаване.

Оперативните програми трябва да са насочени към постигането на определен минимален брой цели и да имат продължителност между 3 и 5 години. 

За кандидатстването е необходимо да има направена регистрация в Системата за електронни услуги (СЕУ). Допълнителна информация за начина на регистрация и функционалностите на СЕУ са публикувани като видео ръководства https://seu.dfz.bg/drupal/?q=node/49 на сайта на Разплащателната агенция.

Указанията за подаване на заявления за одобрение на оперативни програми в СЕУ чрез квалифициран електронен подпис са публикувани тук https://seu.dfz.bg/drupal/sites/default/files/doc/MANUAL%20SEU-FRUIT_MILK.pdf.

Подробна информация за образци на документи, законодателство и др., приложими за оперативните програми в двата сектора, е качена на сайта на ДФ „Земеделие“.

Източник:
https://agri.bg/novini/do-13-oktomvri-otvoren-priemt-za-organizacii-na-proizvoditeli-ot-sektori-plodove-i-zelencuci-i-mlyako-i-mlecni-produkti