Начало

Новини

По кои нови интервенции ще има плащания?

От 6 юни се приемат заявления за плащания в Натура 2000 и за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения.

Започна прием по интервенциите в Стратегическия план за плащания за земеделски земи в Натура 2000 и за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения, информираха от пресофиса на аграрното министерство.

От 6 юни 2023 г., със заповед на министъра на земеделието Явор Гечев стартира прием на заявления за подпомагане по интервенциите – „Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000“ и „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г.

Заявленията за подпомагане се приемат в общинските служби по земеделие или чрез Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“, заедно със заявленията за подпомагане по интервенциите под формата на директни плащания през Кампания 2023.

Източник:
https://agri.bg/novini/zapochva-priem-za-plashchaniya-po-novite-interventsii