Начало

Новини

Подмярка 4.1. официално е на обществено обсъждане до 5-ти април

Подмярка 4.1. „Инвестции в земеделски стопанства“ е с удължен срок на обществено обсъждане до 5-ти април. Това е решение на управляващия орган, а в ИСУН промяната също е отразена. Причината за удължаването на общественото обсъждане е, че много брашови асоциации споделиха, че срокът е прекалено кратък, а информацията, с която трябва да се запознаят заинтересованите  е прекалено голяма.

 

Очаквайте подробности по отношение на подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“