Начало

Новини

До края на септември трябва да бъдат договорени проектите по Плана за възстановяване

Обсъжда се възможността са бъде въведен критерий за проектна готовност

Очаква се през април да бъдат публикувани насоките за кандидатстване по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това съобщи Светлана Боянова, съветник на земеделския министър по време на Българо-австрийски земеделски форум, който се проведе в столицата.

Индикативните разчети за разходите, необходими за реализация на целите на компонента „Устойчиво селско стопанство“, възлизат на 986.1 млн. лева. От тях 457.3 млн. лева за сметка на Механизма за възстановяване и устойчивост и 528.8 млн. лева национално съфинансиране, вкл. 437.4 млн. лева частно съфинансиране.

Очаквано фермерският интерес ще бъде насочен към Фонда за насърчаване на екологичния и технологичен преход на селското стопанство. На практика възможни за кандидатстване са абсолютно всички проекти, които са допустими по досегашната подмярка 4.1 или инвестиционната мярка. По отношение на животновъдството инвестиции могат да се направят за технологична и екологична модернизация. Съществуват също така възможности за изграждане, реконструкция и оборудване на животновъдни обекти за отглеждане на мъжки разплодни животни.

Светлана Боянова: Идеята е по този план да се направят много бързи проекти, няма да има строителство. Тук в спешен порядък може да се купят оборудване и съоръжения, свързани с всички сектори в селското стопанство.

При кандидатстването по Плана за възстановяване няма да се представя бизнесплан, нито ще се изисква толкова много документация, както и оферти, запитвания и т.н. Всичко ще бъде много опростено, тъй като следва до края на септември да са договорирани всички проекти, стана ясно още от думите на Боянова.

На практика това означава, че ДФЗ доста бързо ще трябва да разглежда проектите по Плана, като по всички тях финансовата помощ е 50%.

„Животновъдите, които имат възможност да инвестират и могат да осигурят средства, с банков кредит, напр., могат много бързо да се възползват. Или пък такива, които са кандидатствали по подмярка 4.1, но не са им стигнали точките могат директно да прехвърлят проектите си към Плана за възстановяване“, уточни експертът.

Обсъжда се дори възможността да бъде въведен критерий за проектна готовност. Той ще даде шанс за вече подготвени проекти с всички разрешителни, които са необходими, да се дават повече точки.

Другите направления за финансиране по Плана за възстановяване се отнасят за подготовка на пазари за пресни плодове и зеленчуци, а последната възможност е за напояването.