Начало

Новини

2,2 млрд. лв. за енергийно обновяване на жилищни и публични сгради

До 2027г., близо 2,2 млрд. лева ще бъдат инвестирани в енергийно обновяване на сгради- публични и частни. Средствата са от Националния план за възстановяване и устойчивост и Програмата за развитие на регионите.

По НПВУ са предвидени 370 млн. лева са за публични сгради в страната,  235 млн. лв. за сгради в сферата на производството, търговията и услугите и 1,2 млрд. лв. за енергийно обновяване на жилищните сгради.

Със средствата за обновяване на жилищни сгради ще се оказва финансова, организационна и техническа помощ за енергийното обновяване на многофамилни жилищни сгради. По този проект се предвижда подпомагане на две групи многофамилни жилищни сгради с различни параметри на финансиране, спрямо срока на кандидатстване на сдруженията на собствениците на сградите.

Програмата за развитие на регионите 2021-2027  ще финансира мерки за подобряване на енергийна ефективност и обновяване на жилищни и обществени сгради, като ресурсът е в размер на 356 млн. лв. Финансиране ще се отпуска за сгради на територията на петдесетте най-големи градски общини. Ще се изпълняват мерки за енергийна ефективност включително конструктивно укрепване, системи за отопление и климатизация, интегрирани инсталации за възобновяема енергия на място, оборудване за съхранение на енергията, оборудване за зареждане на електромобили, цифровизация на сградите и други.

На конференция „Към енергийно ефективен и климатично неутрален сграден фонд“, Заместник-министър Аспарухов обясни още, че в посока реформа на жилищната политика и улесняване на реализацията на проекти за енергийно обновяване на сградния фонд се предвижда създаването на звена на принципа „обслужване на едно гише“.