Спечелен проект и по „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“!
Печатницата на нашият клиент е готова да поеме тройно повече поръчки, благодарение на новите високотехнологични машини, спечелени чрез проекта!
Очакваме Ви, за да помогнем в осъществяването и на Вашите амбициозни планове и мечти!
Централна консултантска компания предлага опит, коректност и компетентност!
Обадете се днес!