Начало

Изпълнени проекти

Спечелен проект о ППК МИГ”Поморие”

Спечелен проект и от Програмен период (2014-2020) – МИГ ПОМОРИЕ – МЯРКА 12: “КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖА НА МСП”, на Централна Консултантска Компания. Улесняване на работния процес, оптимизиране и отлично качество – това бе постигнато с този последен клас машина за кант...

Спечелен проект по ППК Хранително-вкусова промишленост

В поредицата ни от спечелени проекти в хранително-вкусовата промишленост, от Програмен период (2014-2020) – „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“, на Централна Консултантска Компания, Ви представяме и този: С този турбо миксер, клиен...

Спечелен проект по ППК Хранително-вкусова промишленост

Представяме Ви пореден спечелен проект в хранително-вкусовата промишленост, от Програмен период (2014-2020) – „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“, на Централна Консултантска Компания. С тази поточна линия за производство на сладки,...