Начало

Изпълнени проекти

Осъществен проект по процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Успешно осъществен проект по процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ Имаме удоволствието да споделим с Вас успеха на наш клиент – производител на кожени изделия, който успешно реализира проект по процедура „Подобряване на про...

Осъществен проект по Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Централна Консултантска Компания – Успешен проект в сектор „Животновъдство“ Горди сме да споделим за успешно осъществен проект по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“! Нашият клиент от сектор „Животновъдство“, успешно получи необходимото финансиране и вече...

Осъществен проект по Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Нов успешно осъществен проект за един от нашите клиенти в сектор „Животновъдство“! С гордост споделяме, че нашият клиент получи одобрение по целеви прием за земеделски стопани по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“! Проектът е значим за ...