Начало

Новини

Прецизно земеделие с технологични решения

Технологични решения за подобряване на земеделските практики и оптимизиране на добивите

Технологични решения за подобряване на земеделските практики и оптимизиране на добивите е темата на 306 брой на рубриката „Агроиновации“, която Agri.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Във време на нарастващо световно население и нарастващо търсене на храни, селскостопанският сектор е изправен пред безпрецедентни предизвикателства. Прецизното земеделие е трансформиращ подход, който използва авангардни технологии за оптимизиране на добивите, като същевременно минимизира въздействието върху околната среда. България и по-широкият регион на Югоизточна Европа отдавна са известни със своите богати земеделски традиции. Днес тези страни приемат вълната от прецизно земеделие, използвайки напреднали технологии за подобряване на земеделските практики и оптимизиране на добивите. С акцент върху устойчивостта и ефективността, иновативни стартиращи фирми и напредничави компании в региона са начело на възприемането на техники за прецизно земеделие. Днес ние навлизаме в света на прецизното земеделие, представяйки пионерски стартиращи и утвърдени компании, които революционизират земеделските практики чрез иновации.

AgriWebb, базиран в Австралия стартъп, стои в челните редици на прецизното земеделие.

Използвайки сателитни изображения, сензори и изкуствен интелект (AI), AgriWebb разработи интуитивна платформа за управление на ферми. Тази здрава система позволява на фермерите да вземат информирани решения относно напояването, торенето и контрола на вредителите.

Чрез анализиране на данни в реално време, AgriWebb дава възможност на фермерите да увеличат максимално добивите, като същевременно намаляват своя екологичен отпечатък.

Към тях се присъединява ONDO Solutions, българска технологична компания, която прави значителни крачки в трансформирането на земеделските практики.

ONDO Solutions предлага иновативна платформа за интелигентно земеделие, която интегрира IoT (Internet of Things) сензори, автоматизация и облачно базирани анализи на данни.

Това цялостно решение позволява на българските фермери да оптимизират напояването, фертигацията и контрола на климата в реално време, осигурявайки прецизно управление на ресурсите и максимизиране на добивите.

С ONDO Solutions на тяхно разположение, българските фермери  могат да възприемат устойчиви и ефективни земеделски практики, допринасяйки за селскостопанския растеж на региона и управлението на околната среда.

“Демонстрираме технологии за прецизно земеделие, които да дадат добавена стойност на крайните потребители – земеделците.

Като партньори в Европейския цифров иновационен хъб AgroHub.BG искаме да покажем, че дигиталните технологии са напълно съвместими и постижими за всеки един производител” каза Ивайло Енев, основател и изпълнителен директор на Ондо Солюшънс.

Швейцарският стартъп Gamaya отключи потенциала на хиперспектралните изображения и изкуствения интелект за трансформиране на мониторинга на културите и откриването на болести.

Като предоставя на фермерите точна оценка на здравето на растенията, прогнозен потенциал за добив и ранно идентифициране на нашествия от вредители или недостиг на хранителни вещества. Технологията на Gamaya дава възможност на фермерите да предприемат проактивни мерки.

Като се намесват точно когато е необходимо, фермерите могат да защитят своите култури, да оптимизират продукцията и да подобрят устойчивостта.

Българският стартъп Bevine се специализира в управлението на лозята и прецизното лозарство, като предоставя модерни решения, пригодени специално за производителите на грозде. Тяхната иновативна технология съчетава дистанционно наблюдение, анализ на данни и AI алгоритми за наблюдение на здравето на лозята, оптимизиране на напояването и прогнозиране на качеството на гроздето.

С приноса на Bevine българският лозарски сектор напредва, затвърждавайки позицията на страната като лидер в прецизното земеделие във винарската индустрия.

Израелският стартъп Taranis трансформира прозренията за културите чрез сливане на AI, компютърно зрение и въздушни изображения с висока разделителна способност. Чрез анализиране на огромни обеми от данни, Taranis предоставя на фермерите информация за здравето на културите в реално време.

Откриването и предотвратяването на болести по културите, наблюдението на растежа на плевелите и оптимизирането на употребата на пестициди се превръщат в рационализирани процеси, гарантиращи, че фермерите могат да защитят своите реколти и ефективно да минимизират загубите.

Друга известна българска компания със значителен принос в прецизното земеделие е TechnoLogica. Компанията има компетенции в използването на сателитни изображения в различни направления. Уеб-базираната платформа позволява бърза обработка и интеграция на данни от сателитни изображения, които намират широко приложение в земеделието, лесовъдството, енергетиката, борбата с бедствията, управлението на водните басейни, националната сигурност.

Сателитните платформи, регистрират отражението не само във видимия, но и в невидимия за човешкото око спектър. Това ги прави подходящ инструмент за мониторинг на земната повърхност, проследяване на промените на околната среда, което да помогне да се направят точни прогнози и да се предприемат необходимите действия за стимулиране или спиране на определени процеси в обкръжаващия ни свят. Информацията е ценна за предотвратяване на природни бедствия и спасяване на човешки живот, опазване на критична инфраструктура, наблюдение на стратегически обекти, повишаване на добива в селското стопанство.

Прецизното земеделие се очертава като надежда за селскостопанския сектор, справяйки се с предизвикателствата за устойчиво изхранване на нарастващото население. Технологични компании като ONDO Solutions, Bevine, и Technologica, които са сред партньорите в Европейския цифров иновационен хъб AgroHub.BG, заедно с индустриални гиганти като John Deere и Taranis, променят земеделските практики, като оптимизират процесите, базирани на данни и иновативни технологии.

Чрез оптимизиране на напояването, торенето, контрола на вредителите и предотвратяването на болести, тези иновативни решения дават възможност на фермерите да увеличат максимално добивите, да намалят разходите и да опазват околната среда.

Тъй като прецизното земеделие продължава да се развива, неговото въздействие обещава по-устойчиво и продуктивно бъдеще за глобалното производство на храни.

Източник:
https://agri.bg/novini/agroinovatsii-rolyata-na-pretsiznoto-zemedelie-za-optimizirane-na-rekoltata