Начало

Новини

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ Целеви прием за повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство е на обществено обсъждане

Внимание земеделски производители!
Централна Консултантска Компания има удоволствието да Ви информира за предстояща програма, която в момента е на обществено обсъждане – Целеви прием за проектни предложения за повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Тази инициатива предоставя отлична възможност за модернизиране и оптимизиране на вашите земеделски стопанства, като същевременно намалява разходите и опазва околната среда.
🎯 Приоритетни сектори:
Плодове и зеленчуци
Етеричномаслени и медицински култури
Животновъдство
💰 Общ бюджет: 97 790 000,00 лева
📌 Някои от допустимите разходи включват:
Доставка и монтаж на съоръжения за съхраняване на вода
Доставка и монтаж на фотоволтаични системи
Строително-монтажни работи
Разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти.
📅 Индикативна дата на отваряне на процедурата: 14.06.2024г.
Тази програма представлява отлична възможност за всички земеделски стопани, които искат да инвестират в модерни технологии и устойчиви практики. Не пропускайте възможността да подобрите своето стопанство и да се възползвате от наличните средства за финансиране! 🌿🚀
За повече информация и консултации, свържете се с нас на:
📞 𝟬𝟴𝟳𝟳 𝟳𝟵𝟵 𝟲𝟴𝟬
📧 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲@𝗰𝗰𝗰𝗶𝗻𝗳𝗼.𝗯𝗴