Начало

Новини

Определени са ставките за преходната национална помощ за животни за Кампания 2022 г.

Със заповеди на министъра на земеделието Явор Гечев са определени ставките по две от схемите за директни плащания в сектор „Животновъдство“ за Кампания 2022 г. Плащанията към фермерите ще се извършат този месец от Държавен фонд „Земеделие“, съгласно утвърдения индикативен график от Разплащателната агенция, на един транш.

По Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, ставката е 192,57 лева за говедо и 337,00 лева за бивол.

По Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството, в размер на 41,07 лв. за животно.

Припомняме, че с решение на Управителен съвет на ДФ „Земеделие“ е утвърден общ финансов ресурс по схемите в размер на над 53 млн. лева. Бюджетът за изплащане на подпомагането по схемата за Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството, е 32 064 360 лева, а за разплащане по схемата за Преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството, до 21 760 654 лева.