Начало

Новини

Над 1 млрд. лв. ще получи бизнесът за енергийна ефективност и инвестиции във ВЕИ в идните 7 г.

Над 1 млрд. лв. ще бъдат инвестирани в следващите седем години в подобряване на енергийната ефективност на българските компании, както и в развитие на кръговата икономика и зелената енергия. Средствата са заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и в новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) и ще се предоставят като грантове, финансови инструменти и в комбинация от двете. Това обяви директорът на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) към Министерството на иновациите и растежа Илияна Илиева на онлайн представяне на нова кредитна линия на Българската банка за развитие.

 

Близо 600 млн. лв. ще са инвестициите по линия на НПВУ. Очаква се скоро за обществено обсъждане да бъде обявена процедурата за изграждане на ВЕИ и съоръжения за съхранение на енергия. Тя ще е с бюджет 200 млн. лв. и ще е насочена към микро, малки и средни предприятия, малки дружества с до 499 служители и такива със средна пазарна капитализация с до 1500 служители от всички сектори на българската икономика с изключение на „Селско, горско и рибно стопанство“ и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“. Мярката ще позволи на бизнеса да изгражда мощности за собствено потребление до 1 MWh. Други 180 млн. лв. по Плана ще бъдат насочени към развитие на кръговата икономика в страната – по-ефективна преработка и оползотворяване на отпадъците, повторното им използване в производствата и т.н. По нея ще могат да се купуват оборудване и специализиран софтуер за инженерни решения и технически анализи. Според заместник-директора на ГД ЕФК Калин Маринов по НПВУ са предвидени и два финансови инструмента в подкрепа на енергийната ефективност и използването на възобновяема енергия от фирмите. Те ще са на обща стойност над 205 млн. лв.

 

По Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ също има сериозни средства за инвестиции в чиста енергия. От общия бюджет на първите процедури за разработване и внедряване на иновации са заделени повече от 100 млн. лв. за попадащите в тематична област 5 на ИСИС (2021-2027 г.) „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика. Отделно ще бъдат предоставени близо 570 млн. лв. като финансови инструменти или в комбинация с малки грантове. С тях ще се подкрепя подобряването на процесите по рециклиране, управление на отпадъците и др.

 

Директорът на ГД ЕФК Илияна Илиева припомни, че през миналия месец бяха сключени 840 договора с микро, малки и средни предприятия от преработващата промишленост по последната процедура от ОП „Иновации и конкурентоспособност. Тя също беше насочена към подобряване на енергийната ефективност. Компаниите ще получат над 85 млн. лв. за закупуване на енергоспестяващи машини и съоръжения и за ремонт на производствените си бази. „Целта на тази процедура беше да отговорим на растящите цени на тока, газа, течните горива и другите енергоносители и фирмите трайно да намалят сметките си за потребление. Предстои да направим обучение за бенефициентите в подкрепа на по-ефективното изпълнение на проектите им“, каза още Илиева.

Източник: Иновации и конкурентоспособност facebook