Начало

Новини

МИР: От 75 хил. до 1 млн. лв. подкрепа за бизнеса за фотоволтаици и батерии за локално съхранение на енергия

Общият бюджет на процедурата е 200 млн. лв., а крайният срок за кандидатстване е 15 май

В София се проведе информационен ден за представяне на Третата мярка по Плана за възстановяване отворена през МИР

Микро-, малки и средни предприятия, както и дружества с до 3000 служители, от почти всички сектори на икономиката могат да кандидатстват по мярката за изграждане на нови фотоволтаични системи до 1 MW за собствено потребление в комбинация с батерии за съхранение на произведената енергия. Компаниите могат да заявят подкрепа от 75 000 лв. до 1 млн. лв., а общият бюджет на процедурата е 200 млн. лв. Това стана ясно на проведения в гр. София информационен ден за представяне на процедурата за „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” по НПВУ. Информационната кампания се организира от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на иновациите и растежа.

Това е Третата мярка по Плана за възстановяване и устойчивост, която Министерството на иновациите и растежа отваря. Крайният срок за кандидатстване е 16:30 ч. на 15 май 2023 г. Документите се подават изцяло електронно през системата ИСУН 2020.

По време на представянето на процедурата стана ясно, че едно от основните изисквания по нея е да има батерия за локално съхранение на част от произведената ВЕИ енергия. Освен това през първите 5 години предприятията ще могат да ползват произведения от тях тока само за собствено потребление и няма да имат право да го продават.

Както в градовете Пловдив, Русе, Варна и Бургас, така и в столицата, експерти от дирекцията и представители на Агенцията за устойчиво енергийно развитие запознаха заинтересованите страни с възможностите на фирмите да изградят собствени фотоволтаични системи и да ги финансират с пари от Плана за възстановяване и устойчивост. Отговорено беше на множество въпроси, касаещи допустимостта на кандидатите и предложенията за изпълнението на инвестицията, изискуемите документи и др. Наблегнато беше на обстоятелството, че фотоволтаичната система и батериите следва да се изграждат единствено върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, или върху недвижими имоти към тях, в урбанизирани територии.

Източник:

МИР: От 75 хил. до 1 млн. лв. подкрепа за бизнеса за фотоволтаици и батерии за локално съхранение на енергия