Начало

Новини

МИР: От 50 000 лв. до 150 000 лв. ще насочваме към занаятчии, семейни компании и фирми от творческите индустрии

За тях Министерството на иновациите и растежа подготвя около 117 млн. лв. по новата програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП2021 – 2027 г.

Главният директор на ГД ЕФК Илияна Илиева и началникът на сектор „ПКИП“ Албена Мерачева участваха в национална дискусия в Пловдив за развитието на занаятчийството, където обявиха добрите новини

За първи път Министерството на иновациите и растежа ще стартира процедура за повишаване на производствения капацитет на специфична категория предприятия – семейни фирми и такива от творческите индустрии и занаятите. Това стана ясно по време на национална дискусия за развитието на занаятчийството и художествените занаяти в България, организирана от Регионална занаятчийска камара – Пловдив.

На събитието от Министерството на иновациите и растежа присъстваха главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) Илияна Илиева и началникът на сектор „ПКИП“, отдел „Програмиране“, към ГД ЕФК Албена Мерачева.

В новия 6-годишен програмен период на разположение на родния бизнес само по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ по линия на МИР има 3 млрд. лв., съобщи по-рано министърът на иновациите и растежа Александър Пулев – принципал на Главната дирекция.

По време на дискусията в Пловдив стана ясно, че мярката за занаятчиите и семейните фирми е с бюджет 117 млн. лв. именно по новата програма за конкурентоспособност. Специален фокус са малките и средни предприятия – както семейни фирми, в които поне един представител на семейството участва в управлението на предприятието и има дял в него, така и към занаятчиите и творческите индустрии.

„Анализът на МИР показа, че семейните фирми и занаятчиите имат нужда от целенасочено финансиране. Помощта за тях ще бъде между 50 000 лв. и 150 000 лв. за оборудване, с което да разширят производствената си дейност и пазарното си присъствие“, посочи Мерачева. По думите й, процедурата ще стартира скоро и именно сега е времето компаниите да бъдат предупредени. Проектите ще се подават изцяло онлайн – през системата ИСУН 2020.

„Занаятчии, които са регистрирани като търговски лица по Търговския закон, могат да кандидатстват и по останалите процедури по ПКИП, които ще отворим“, уточни главният директор на ГД ЕФК Илияна Илиева. По думите й, МИР ще обяви по ПКИП още две процедури до края на годината– за разработване на иновации и за внедряване на иновации в малки и средни предприятия, за общо 420 млн. лв.

От Регионалната занаятчийска камара – Пловдив изпратиха благодарствено писмо до МИР, в което подчертават, че представената информация е не само полезна, но и навременна, с оглед подготовката и информираността на фирмите от бранша за участие в процедурите.

Източник:

МИР: От 50 000 лв. до 150 000 лв. ще насочваме към занаятчии, семейни компании и фирми от творческите индустрии