Начало

Новини

Министър Пулев ще представи във Враца възможностите за фирми да кандидатстват по Плана за възстановяване и европрограми

Министърът на иновациите и растежа Александър Пулев ще проведе среща на 17 март (петък) с областните управители на Враца, Монтана и Видин, кметове на общини в Северозападна България и представители на местния бизнес. Срещата е във връзка с възможностите за българските фирми да кандидатстват за финансиране по Плана за възстановяване и по европрограми, управлявани от Министерството.

Екипът на Пулев ще разясни кандидатстването по отворената в момента процедура за „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” – срокове, условия, допустими кандидати. Процедурата е отворена за кандидатстване за фирмите до 15 май 2023 г.

До момента по Плана за възстановяване са кандидатствали над 10 200 компании, като от тях близо 1000 са одобрените по процедурата „Технологична модернизация“ и 1600 проектни предложения са одобрени по процедурата „ИКТ и киберсигурност“.

От Министерството ще представят и предстоящите мерки по новата програма Конкурентоспособност, която е с бюджет 3 млрд. лв. (Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 – ПКИП). Кандидатстването по нея започва през март за разработване на иновации.

Екипът ще представи и новата за България Програма за научни изследвания и иновации, която е с бюджет 2 млрд. лв. (Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. – ПНИИДИТ). Кандидатстването на предприятия и научни организации по програмата започва до няколко седмици.

На срещата ще се даде повече информация и относно кандидатстването по процедурата към Министерството на енергетиката за ВЕИ за домакинствата, въпреки че тя не е по линия на Министерството на иновациите и растежа.