Начало

Новини

Кръгова икономика

Процедурата от НПВУ за подкрепа на производствените компании в страната за преход към кръгова икономика е качена за обществено обсъждане.
Бюджетът й е 180 млн. лв.
По нея ще могат да кандидатстват предприятия от сектор C „Преработваща промишленост“ с изключение на тези, в които се произвеждат и преработват плодове и зеленчуци, месо, месни продукти, рибни консерви, растителни и животински масла и мазнини, мляко и млечни изделия, брашно, нишесте, захар, кафе, чай, подправки и овкусители, готови храни за животни, вина, бира и спиртни напитки.
 Недопустими са още фирмите, регистрирани по код С16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“, както и специализираните в изработка на изделия от корк, слама, дърва за горене, материали за плетене и пелети, които не са получени от дървесни отпадъци.
 Минималният размер на безвъзмездната помощ, която дружествата могат да получат, е 70 000 лв. Максималният е диференциран спрямо големината им. Микро компаниите могат да получат максимум 350 000 лв., малките – 550 000 лв., средните – 750 000 лв., а големите – до 1 млн. лв. Съфинансирането е до 50%.
 Мярката ще подпомогне по-ефективното използване на различни видове ресурси, да се ограничи използването на опаковки от пластмаса и еднократни пластмасови продукти, като се произвеждат повече такива за многократна употреба.
 Предложения и коментари в рамките на общественото обсъждане могат да се изпращат до 2 март 2023 г. (включително) в системата ИСУН 2020.