Начало

Новини

Комисията по земеделие в Европарламента застана на страната на животновъдите

Отхвърли се предложението за включване на едрия рогат добитък в обхвата
С голямо мнозинство (36 „за“, 8 „против“, и 2 „въздържал се“) членовете на Комисията по земеделие на Европейския парламент приеха становището си относно актуализирането на Директивата за емисиите от промишлеността, отхвърляйки най-проблемните предложения за животновъдния сектор.
Европейската комисия предложи текст, съгласно който се намаляват праговете за свиневъдните и птицевъдните ферми и се включват всички говедовъдни с повече от 150 животински единици в обхвата на преразглежданата директива. Комисията обоснова този подход подчертавайки, че фокусът е върху големи стопанства, които генерират амоняк и метан. Предложението обаче бе подложено на значителна критика - както от представителите на редица държави членки в Съвета, така и от мнозинството членове на Комисията по земеделие и развитие на селските региони на ЕП, които изразиха недоумение защо Комисията счита малките ферми за промишлени инсталации.

Като член на Комисията по земеделие, евродепутатът от Атидже Алиева-Вели изтъкна:

„Доволна съм, че спрямо гласуването на предложението за Директива за индустриалните емисии, Комисията по земеделие застана на страната на животновъдите. Успяхме да отхвърлим предложението за включване на едрия рогат добитък в обхвата на директивата. Успяхме да запазим лимитите за секторите Птицевъдство и Свиневъдство“, коментира евродепутатът.

Според нея предложените от ЕК текстове поставяха непосилни изисквания спрямо малките и средните стопанства, което щеше доведе до сериозни затруднения и дори риск от ликвидацията им, измествайки потреблението на продукти с произход от страни извън ЕС.

“Ето защо в рамките на Комисията по земеделие работихме усилено за намиране на балансиран подход и изключихме от обхвата на директивата най-проблемните за животновъдния сектор разпоредби, като въведохме и някои допълнителни разпоредби, с които да се опростят регистрационните процедури и намалят задълженията за фермерите“, добави тя.

Земеделските организации и кооперации на ЕС (Copa-Cogeca) приветстваха резултата от гласуването на становището в Комисията по земеделие, подчертавайки че евродепутатите „показаха подкрепата си за фермерите в ЕС, като отхвърлиха термина промишлени съоръжения за семейно земеделие“.

Предстои гласуване в  Комисията по околна среда, а след това и в пленарна зала.

Източник: https://agri.bg/novini/komisiyata-po-zemedelie-zastana-na-stranata-na-zhivotnovdite-otnosno-emisiite-ot-promishlenostta