Начало

Новини

Инвестиционният фонд „Три морета“ е силен инструмент за ускоряване на икономическото възстановяване на региона чрез инвестиции на частен капитал в мащабни проекти

„Инвестиционният фонд „Три морета“ е силен инструмент за всички участващи страни за ускоряване на икономическото възстановяване на региона чрез инвестиции на частен капитал в мащабни проекти в областта на транспорта, енергетиката, зелена енергия и дигитална трансформация.“ Това заяви министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер, който откри конференция на тема “Дялови инвестиции в инфраструктура и иновации”. Събитието се организира от Българската банка за развитие, съвместно с Инвестиционния фонд “Три морета” (3SIIF) и инвестиционния консултант Amber International.

„Чрез инициативата „Три морета“ и нейния Инвестиционен фонд глобалните и местните институционални инвеститори са изправени пред нови възможности да вложат средствата си в разнообразно портфолио от регионални инфраструктурни активи“, каза във видео обръщението си към форума министър Лорер.

Според него България, чрез своята банка за развитие, е изцяло ангажирана да подкрепи разгръщането на дейността на фонда в целия регион, в тясно сътрудничество както с частния сектор, така и с публичните власти.

По думите му целта е да се отключи потенциалът за инвестиции във вдъхновяващи идеи и проекти.

Министър Лорер посочи, че ако се осигури среда за инвестиции в инфраструктура и иновации в региона повече хора ще имат по-големи спестявания след своето пенсиониране, а това ще бъде допълнителен стимул за ускорен ръст на икономиката.  „По-високият растеж ще бъде споделен от повече хора. По-добрата инфраструктура ще отвори нови възможности за бизнес. Бизнесът ще търси повече иновативни продукти и решения, така че да се развива по-бързо, и разбира се, ще осигури по-високо заплащане за работещите в тази икономика на висока добавена стойност“, подчерта той.

„Това е не само страхотна инвестиционна възможност, но и платформа за споделяне на знания и откриване на нови модели на сътрудничество“, подчерта изпълнителният директор Цанко Арабаджиев. Той допълни, че диалогът за решаване на регулаторните предизвикателства и насърчаването на преките контакти допълнително ще отключат съществуващия потенциал и бизнес идеи.

Очаква се Фондът да помогне за премахване на съществуващите „вътрешни бариери в рамките на ЕС“ чрез обединяване на публичен и частен капитал за инвестиции в инфраструктурно и иновативно икономическо развитие. ББР е акционер от клас А в 3SIIF вече почти две години.

източник: mig.government.bg