Начало
За нас

Централна Консултантска Компания ЕООД

Централна Консултантска Компания ЕООД е динамично развиващо се дружество, предлагащо комплексно обслужване на своите клиенти. Ние предоставяме професионално и ангажирано обслужване на нашите клиенти като им предлагаме услуги в сферата подготовка и управление на проекти по Европейски и други донорски програми, наблюдение за допустимост по обществени поръчки и изготвяне на тръжна документация за участие, Подбор на персонал и управление на човешките ресурси, както и изготвяне на маркетигнови проучвания. За да оперираме законно на пазара, като агенция за подбор на персонал сме регистрирани в агенциятя по заетостта, като посредническа агенция с удостоверение № 2244.
Компанията ни търси решение за всички ваши инвестиционни намерения, като наши клиенти са фирми във всички бизнес сектори, земеделски производители и организации, които извършват услуги в полза на обществото.
Екипът от професионалисти, който стои зад успехите на компанията са отговорни специалисти, търсещи варианти за развитието на Вашия бизнес и за конкурентното Ви присъстиве на пазара.
За да бъдем максимално полезни за постиженията на фирмата Ви ние ставаме част от Вашия екип и заедно анализираме текущото Ви състояние, така че в точния момент да бъдете с точните показатели и да получите безвъзмездно финансиране.
Фирмата има обхват в цялата страна, а в офисите си в едни от най-бързо развиващите се градове  -София, Варна и Стара Загора, сме на пълно разположение на клиентите си.

Нашите услуги са насочени към всяка компания, която иска да развива и управлява своя бизнес успешно.

Някои от нашите проекти

Анимал-1 ЕООД

Одобрен проект по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ за Модернизиране на животновъдна ферма

виж още

ЗП Иринчо Пантелеев Иринчев

Одобрен проект по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ за Модернизиране на животновъдна ферма

виж още

ЗП Наньо Георгиев Стойков

Одобрен проект по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ за Модернизиране на животновъдна ферма

виж още

ЗП Мария Тодорова Нанева

Одобрен проект по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ за Модернизиране на животновъдна ферма

виж още

ЗП Йорданка Иванова Борисова

Одобрен проект по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ за Модернизиране на животновъдна ферма

виж още

ЗП Ивайло Георгиев Крумов

Одобрен проект по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ за Модернизиране на животновъдна ферма

виж още

ЗП Ереджеб Сюлейманов Мехмедов

Одобрен проект по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ за Модернизиране на животновъдна ферма

виж още

ЗП Галин Иванов Илиев

Одобрен проект по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ за Модернизиране на животновъдна ферма

виж още

ЗП Асен Маринов Лифтов

Одобрен проект по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ за Модернизиране на животновъдна ферма

виж още

ЗП Осман Муйсин

Одобрен проект по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ за Модернизиране на животновъдна ферма

виж още

ЗП Панайот Иванов Делииванов

Одобрен проект по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ за Модернизиране на животновъдна ферма

виж още

ЗП Иван Борисов

Одобрен проект по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ за Модернизиране на животновъдна ферма

виж още

ЗП Христо Скакалов

Одобрен проект по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ за Модернизиране на животновъдна ферма

виж още

ЗП Милка Василева

Одобрен проект по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ за Модернизиране на животновъдна ферма

виж още

ЗП Дончо Владимиров

Одобрен проект по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ за Модернизиране на животновъдна ферма

виж още

ЗП Зейти Мехмед

Одобрен проект по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ за Модернизиране на животновъдна ферма

виж още

Фарма АД

Финансиран проект по Фонд Условия на труд с цел подобряване на работните условия. Одобрена сума по проекта 113 000,51 лв.

виж още

Флексикон ООД

Финансиран проект по Фонд Условия на труд с цел подобряване на работните условия. Одобрена сума по проекта 33 910,00 лв.

виж още

Бултес ООД

Финансиран проект по Подобряване на производствения капацитет към МИГ Белово- Септември-Велинград. Инвестицията от 220 000, 00 лева е насочена към подобряване на производствнеите мощностни в предприятието и повишване на конкурентоспособността му.

виж още

Борса ООД

Финансиран проект по Подобряване на производствения капацитет към МИГ Белово- Септември-Велинград. Инвестицията от 230 880, 00 лева е насочена към подобряване на производствнеите мощностни в предприятието и повишване на конкурентоспособността му.

виж още

Автомобил Компонент България еАД

Финансиран проект по Подобряване на производствения капацитет към МИГ Свиленград. Инвестицията от 388 000, 00 лева е насочена към подобряване на производствнеите мощностни в предприятието и повишване на конкурентоспособността му.

виж още

Регистър БГ ЕООД

Финансиран проект по Подобряване на производствения капацитет към Оперативна програма иновации и конкурентоспособност. Инвестицията за повишване на конкурентоспособността на компанията е 1 197 556, 00 лева.

виж още

Техностил Х ЕООД

Финансиран проект по Подобряване на производствения капацитет към Оперативна програма иновации и конкурентоспособност. Инвестицията за повишване на конкурентоспособността на компанията е 174 215, 00 лева

виж още

Ес би ес дизайн ЕООД

Финансиран проект по Подобряване на производствения капацитет към Оперативна програма иновации и конкурентоспособност. Инвестицията за повишване на конкурентоспособността на компанията е 260 000, 00 лева

виж още

Спектър 91 ЕООД

Финансиран проект по Подобряване на производствения капацитет към Оперативна програма иновации и конкурентоспособност. Инвестицията за повишване на конкурентоспособността на компанията е 467 175,00 лева

виж още

Кармет България ЕООД

Финансиран проект по Подобряване на производствения капацитет към Оперативна програма иновации и конкурентоспособност. Инвестицията за повишване на конкурентоспособността на компанията е 958 342,00 лева

виж още

Нукон България ЕООД

Финансиран проект по ОП РЧР „Добри и безопасни условия на труд“ към МИГ
Одобрена сума  – 94 500,00 лева
Фирмата изпълнява проект за подобряване на условията на труд във фирмата.

виж още

Ата Спа ООД

Финанаиран проект по ОП РЧР, „Обучения за заети лица“ – Компонент 2
Одобрена сума  –  112 500,00 лева
Фирмата е изпълнила успешно проект за повишаване на професионалната квалификацията на служителите във фирмата.

виж още

СТС Принт АД

Финансиран проект по Фонд Условия на труд
Одобрена Сума – 300 000,00 лева
Фирмата изпълнява проект за Подобряване условията на труд и отдих на работници и служители в дружество , ремонт и подобрение на производствени помещения

виж още

Скития 1 ГТ ЕООД

Финансиран проект по „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ към МИГ Балчик-Генерал Тошево
Одобрена Сума – 271 800,00 лева
Фирмата изпълнява проект за Подобряване на производствения капацитет в „Скития 1 ГТ“ ЕООД,чрез закупуване и внедряване на машини за оптимизация на производствените процеси

виж още

Булкрафт ООД

Финансиран проект по ОПИК, „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефекивно използване на ресурсите“
Одобрена Сума – 1 140 430,00 лева
Фирмата изпълнява проект за подобряване на ресусрсната ефективност чрез закупуване на ново оборудване.

виж още

Микросистеми ООД

Финансиран проект по Национален иновационен фонд
Одобрена Сума – 129 805,00 лева
Фирмата изпълнява проект за подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания.

виж още

БулАкваФиш ЕООД

Финансиран проект по „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”
Одобрена сума – 977 909,50 лева
Фирмата изпълнява проект за Модернизиране на рибопреработвателно предприятие чрез закупуванена допълнително технологично оборудване за разширяване на асортимента на производство и пречиствателно съоръжение заотпадни води

виж още

Булкор ЕООД

Финансиран проект по ОП РЧР „Добри и безопасни условия на труд“ към МИГ Костенец
Финансирана сума – 99 295,57 лева
Фирмата е изпълнила проект за подобряване на условията на труд в производствените помещения.

виж още

Интерсоурс ЕООД

Финансиран проект по ОП РЧР, „Обучения за заети лица“ – Компонент 2
Финансирана Сума – 334 800,00 лева Фирмата е изпълнила успешно проект за повишаване на професионалната квалификацията на служителите във фирмата.

виж още

Е моушън лайф ЕООД

Одобрен проект по ОПИК „Насърчаване на предприемачеството“
Одобрена сума – 230 559,00 лева
Фирмата ще развива предприемаческа дейност в областта на инженерните и технически консултации.

виж още

Мах 2000 ООД

Финансиран проект по ОП РЧР „Добри и безопасни условия на труд“ към МИГ
Одобрена сума – 61 600,00 лева
Фирмата ще изпълнява проект за подобряване на условията на труд във фирмата.

виж още

Нашият екип

За реализирането на
вашият проект работят:

Търговски консултанти

Експерти по европейско финансиране

Мениджъри

Защо да изберете нас

Създаваме решения

Нашата мисия

Изградили сме екип от професионалисти, които чрез индивидуален подход към клиентите и вникване в динамиката на конкретния бизнес да предлагат комплексни решения за развитие и управление, и постигане на трайни резултати.

Нашeтo мoтo

Силата на професионализма

Нашата стратегия

Зад името Централна Консултантска Компания стои екип от професионалисти, предлагащи работещи решения в реалната бизнес среда.

Изготвяне и управление на европроекти

Централна Консултантска Компания ЕООД изготвя и управлява проекти по всички европейски и донорски програми за финансиране. Фирмата предлага консултации за конкретни решения свързани с инвестициите на бизнеса на всяка една компания. С екипа от професионалисти всеки един наш клиент може да се чувства сигурен, че ние ще генерираме проектни идеи и ще бъдем до партньорите до финализиране на инвестициите.

Централен офис

Свържете се с нас

На посочените координати можете да се свържете с наш експерт, който с удоволствие ще Ви консултира.

office@cccinfo.bg

София 1113,
ул. „Николай Хайтов“ 2

    Маркираните полета със * са задължителни