Начало

Новини

До 16 септември стопаните кандидатстват за 426 млн. лева помощи заради войната в Украйна

До 16 септември 2022 г. земеделските стопани могат да кандидатстват по схемата за държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ за 2022 г. Документи се приемат в общинските служби “Земеделие“ по постоянен адрес на физическото лице (едноличния търговец) или по седалището на юридическото лице.

Финансовата подкрепа ще бъде изплатена до 28 септември 2022 г.

 В случай на наличие на остатъчен ресурс, същият ще бъде преразпределен с коефициент в съответното направление след извършване на последващия контрол през декември месец 2022 г.

Припомняме, че бюджетът на помощта е в размер на 426 000 000 лв., като е разпределен в следните направления:

•     Едри и дребни преживни животни, коне и пчелни семейства – 204 000 000 лв.;

•     Плодове и зеленчуци (ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши, вишни, ягоди полски, малини полски, сливи, десертно грозде, домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан, пипер полски, домати оранжерийни, краставици оранжерийни, пипер оранжериен, ягоди оранжерийни, малини оранжерийни, картофи, лук, чесън, моркови, зеле, дини и пъпеши), маслодайна роза, ориз, винени лозя, черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници), салати и марули, бамя, тиквички и тютюн – 222 000 000 лв.

Максимален интензитет на помощта е до 62 000 евро (121 261 лв.) на предприятие, чиято дейност е в сектора на първичното производство на селскостопански продукти.

Изисква се кандидатите да са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители за стопанската 2022 г., както и да отговарят на определението за микро-, малки и средни предприятия (съгласно Приложение І от Регламент (ЕС) 702/2014).

За да получат подпомагане, производителите на тютюн трябва да са регистрирани по реда на Наредба № 22 от 21 декември 2016 г. за реда за воденето на регистър на тютюнопроизводителите и регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн и да са регистрирани през 2022 г. в Регистър на тютюнопроизводителите – при кандидатстване за тютюн.

Картофопроизводителите трябва да са регистрирани в Регистъра на БАБХ за фитосанитарен контрол за 2022 г., а производителите на винено грозде да са регистрирани в Лозарския регистър поддържан от ИАЛВ за 2022 г.

Друго условие е бенефициерите да нямат задължения към фонд „Земеделие“, като в случай на налични изискуеми и ликвидни задължения към институцията, същите се прихващат от помощта.

За определяне размера на помощта, са взети предвид част от разходите, свързани с производство на първична селскостопанска продукция. Помощта се изчислява на база определени ставки по направление и видове животни и култури, като покрива част от общото увеличение на производствените разходи на стопаните.

В сектор „Животновъдство“ определените ставки са:

•     млечни крави под селекционен контрол – 468 лв.

•     млечни крави – 371 лв.

•     млечни крави в планински райони – 371 лв.

•     месодайни крави и/или юници – 323 лв.

•     месодайни крави под селекционен контрол – 396 лв.

•     биволи – 420 лв.;

•     овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – 66 лв.

•     овце майки и/или кози майки в планински райони – 50 лв.

•     овце майки и/или кози майки, за животните по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3) – 50 лв.

Ставката, по която коневъдите ще получават подпомагане за едно животно под селекционен контрол, е в размер на 100 лв.

Размер на помощта за едно пчелно семейство е 20 лв.

Помощта за плодове и зеленчуци, винени лозя, маслодайна роза, ориз, черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници), салати, марули, бамя, тиквички и тютюн е както следва:

•    ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши/вишни, ягоди, малини – 2 779 лв./ха;

•     сливи и десертно грозде – 2 779 лв./ха;

•     домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан  – 2 880 лв./ха;

•     пипер полски – 3 673 лв./ха;

•     домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни:

– за домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, отглеждани в отопляеми оранжерии – 68 060 лв./ха ;

– за домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, отглеждани в неотопляеми оранжерии – 5 538 лв./ха ;

•     ягоди оранжерийни, малини оранжерийни – 19 330 лв./ха

•     картофи, лук, чесън – 2 781 лв./ха;

•     моркови, зеле, дини и пъпеши – 2 511 лв./ха;

•     винено грозде – 449 лв./ха;

•     маслодайна роза – 1 557 лв./ха;

•     ориз  – 449 лв./ха;

•     черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници) – 449 лв./ха;

•     салати и марули – 1 630 лв./ха;

•     бамя – 2 242 лв./ха;

•     тиквички – 1 758 лв./ха;

•     тютюн  – 1 118 – лв./ха.

източник: dfz.bg