Начало

Новини

Април идва с важни срокове за производителите

Месец, след като трябваше да бъде даден старт на новата кампания за директни плащания, заявления все още не се приемат. Приемът ще бъде възможен едва след обнародване на Наредба за подаване на заявления за подпомагане по интервенциите за подпомагане на площ и за животни, която беше на обществено обсъждане до 22 март.

Всичко за Кампания 2023

Междувременно, докато бъде публикувано ръководството за законоустановените изисквания за управление, както и наръчниците за прилагане на ДЗЕС и на директните плащания, Министерството на земеделието публикува важни отговори на въпроси, поставени от фермери, по време на информационната кампания за Стратегическия план.

Макар и със закъснение на бял свят излезе и още един важен документ – Индикативният график с директните плащания за Кампания 2022 до края на юни. Отбележете си датите, отбелязани в него за месец април, и стискайте палци плащанията да се движат по план.

Протеинови култури
В периода 1-10 април ще бъдат преведени средствата за подпомагане по Схемата за протеинови култури (СПК). Преди година 16 134 производители получиха общо 30,8 млн. лв. Ставката по схемата за Кампания 2021 г. беше 238,35 лв./ха, а парите бяха изплатени на 8 април 2022 г.
Зелени директни плащания
Между 10 и 20 април се предвижда оторизация на очакваното от всички стопани подпомагане за зелените директни плащания (ЗДП). Миналата година ДФЗ изплати близо 450 млн. лв. на 54 065 земеделски стопани на 20 април. Ставката за Кампания 2021 беше 121,63 лв./ха.
Памук
През последната десетдневка на април е предвидено специалното плащане за култура памук. Преди година 77 памукопроизводители получиха 3,7 млн. лв. за Кампания 2021 на 27 април.
Украинската помощ

От 3 до 13 април земеделските стопани могат да кандидатстват по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“. Заявленията за подпомагане ще се подават в общинските служби по земеделие. Утвърденият бюджет е 213 млн. лв., който ще бъде изплатен до 28 април.

Извънредна помощ с пари от ПРСР
На 17 март изтече срокът, в който се приемаха заявления по подмярка 22.2 „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия“ с бюджет 3 500 000 евро, както и по подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани“ с бюджет 2 808 407 евро. За съжаление, не е посочен краен срок за изплащане на сумите.
Хуманно отношение към птици

До 13 април продължава приемът на заявления по схемата „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“. Документи се приемат в областните дирекции на ДФЗ. Размерът на финансовата подкрепа за 2023 г. е 27 712 000 лв. Изплащането ще започне от 25 април.

Хуманно отношение към свине
До 13 април свиневъди кандидатстват за подпомагане за свине-майки по схемата за хуманно отношение. За прасета за угояване документи за участие в първия транш ще се приемат от 9 до 19 май. Вторият транш ще е отворен от 4 до 20 септември, а третият – от 6 до 20 октомври. Срокът за изплащане на помощта е до един месец след крайната дата за подаване на заявления. Финансовият ресурс за 2023 г. е 36 717 000 лв.
Помощ за унищожени животни и пчелни семейства
До 21 април ще бъдат изплатени обезщетенията по схемата за държавна „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия“. Утвърденият бюджет е 80 000 лв.
Застраховане на земеделска продукция
До 9 юни продължава кандидатстването по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“. Срокът за предоставяне на застрахователните полици в Областните дирекции на ДФЗ е 23 юни. Договорите ще бъдат сключени до 20 работни дни след предоставяне на полиците, а средствата ще се изплатят до 10 работни дни след сключване на договора с Фонда. Финансовият ресурс за 2023 г. е 3,5 млн. лв.
Фитосанитарен контрол
30 април е крайният срок за регистрация и актуализация в системата за фитосанитарен контрол на БАБХ. Той важи за стопаните, които произвеждат и/или отглеждат растения и растителни продукти, с които могат да се пренасят карантинни вредители. Регистрацията се прави в Областната дирекция по безопасност на храните, на чиято територия фермерите ще осъществяват дейността си. Всяка година те са длъжни да подават декларация, ако има промяна в тази дейност.

Данъчна кампания 2023
До 2 май земеделските стопани, които се облагат като физически лица, обявяват доходите си и плащат дължимия данък върху общата годишна данъчна основа. Тези, които извършват дейност като търговци, подават декларациите си до 30 юни. Това е срокът, в който фирмите трябва да декларират и корпоративен данък съгласно чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Срокът за плащане на тези данъци е 30 юни.

Източник:
https://agri.bg/