Финансиран проект по Фонд Условия на труд с цел подобряване на работните условия. Одобрена сума по проекта 33 910,00 лв.