Финансиран проект по Фонд Условия на труд с цел подобряване на работните условия. Одобрена сума по проекта 113 000,51 лв.