Финансиран проект по „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ към МИГ Балчик-Генерал Тошево
Одобрена Сума – 271 800,00 лева
Фирмата изпълнява проект за Подобряване на производствения капацитет в „Скития 1 ГТ“ ЕООД,чрез закупуване и внедряване на машини за оптимизация на производствените процеси