Финансиран проект по ОП РЧР „Добри и безопасни условия на труд“ към МИГ
Одобрена сума  – 94 500,00 лева
Фирмата изпълнява проект за подобряване на условията на труд във фирмата.