Финансиран проект по Национален иновационен фонд
Одобрена Сума – 129 805,00 лева
Фирмата изпълнява проект за подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания.