Финансиран проект по ОП РЧР „Добри и безопасни условия на труд“ към МИГ
Одобрена сума – 61 600,00 лева
Фирмата ще изпълнява проект за подобряване на условията на труд във фирмата.