Финансиран проект по „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”
Одобрена сума – 977 909,50 лева
Фирмата изпълнява проект за Модернизиране на рибопреработвателно предприятие чрез закупуванена допълнително технологично оборудване за разширяване на асортимента на производство и пречиствателно съоръжение заотпадни води