Финансиран проект по Подобряване на производствения капацитет към МИГ Белово- Септември-Велинград. Инвестицията от 230 880, 00 лева е насочена към подобряване на производствнеите мощностни в предприятието и повишване на конкурентоспособността му.