Финансиран проект по Подобряване на производствения капацитет към МИГ Свиленград. Инвестицията от 388 000, 00 лева е насочена към подобряване на производствнеите мощностни в предприятието и повишване на конкурентоспособността му.