Цел:

Процедурата има за цел да подобри условията на труд на територията на работещи предприятия, като финансира всякакви ремонтни дейности, съоръжения и оборудване, необходими за по-добри условия на труд.

Процент на финансиране: 30 %

Максимален размер на БФП: 100 000 лв.

Допустими разходи:

Ремонтни дейности, подобряващи условията на труд:

– изграждане на подови настилки;
– подмяна на осветителни тела;
– изграждане на климатизация, вентилация и аспирация;
– подмяна и/или изграждане на дограма;
– подобряване условията на санитарните помещения.

Предложенията за финансиране се приемат: 

Всеки работен ден от 10:00 до 12:00 и от 14:00 до 17:00 ч.