Начало

Европейски Програми

Въвеждане на технологии от областта на Индустрия 4.0 в предприятията

Цели на процедурата:

Повишаване нивото на дигитализация на МСП, насочени към подобряване качеството на съществуващи процеси, продукти и услуги чрез въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения.

Процент на финансиране:  до 50 %

Минимален размер на БФП за предприятие: 35 000 лв.

Максимален размер на БФП за предприятие: 500 000 лв.

Допустими разходи:

  • Разходи за  въвеждане на цифрови технологии;
  • Разходи за софтуер;
  • Разходи за  киберсигурност.

 

Индикативна дата на обявяване на процедурата 11.2024 г.