Начало

Проекти

Осъществен проект по Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Ние, от Централна Консултантска Компания, сме горди да споделим успеха на нашия клиент в рамките на проекта по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“. Нов Трактор и Инвентар: С нашата подкреп...

Осъществен проект по Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Ние, от Централна Консултантска Компания, сме въодушевени да споделим успеха на нашия клиент – земеделския производител, който се е кандидатства и получи финансиране по приема за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“ по Подмярка 4.1 „Инвестиции...

Осъществен проект по Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

С гордост споделяме, че Централна Консултантска Компания успешно осъществи проект за наш клиент земеделски производител, който получи финансиране по Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Проектът е от сектор „Животновъдство“, като нашият ...