Начало

Проекти

Осъществен проект по МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана

С гордост споделяме успешното осъществяване на проект към МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, осъществен от екипа на Централна Консултантска Компания ЕООД!  Проектът, финансиран чрез мярка ОПРЧР 02 „Добри и безопасни условия на труд за рабо...

Осъществен проект по МИГ Радомир-Земен

Европейски проект за повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП в МИГ-Радомир-Земен! Централна Консултантска Компания ЕООД с гордост обявява успешното изпълнение на проект по ДБУТ към МИГ-Радомир-Земен! Нашите усилия бяха насочени към подпомагане на нашия...

Осъществен проект по МИГ Радомир-Земен

Нов успешно реализиран проект за един от нашите нарастващи клиенти! С гордост споделяме, че Централна Консултантска Компания успешно реализира проект за повишаване на производителността и експортния потенциал на малките и средните предприятия на територията на МИГ-Радомир-Зе...