Начало

Проекти

Осъществен проект по Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Ние, от Централна Консултантска Компания, сме горди да споделим успеха на нашия клиент в рамките на проекта по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“. Нов Трактор и Инвентар: С нашата подкреп...

Осъществен проект по МИГ Свиленград-Ареал

Ние в Централна Консултантска Компания с искаме да споделим успешното осъществяване на проект на един от нашите клиенти в областта на Производство на други части и принадлежности за автомобили! Проектът беше изпълнен в съответствие с процедурата за „Капацитет за растеж на МС...

Осъществен проект по Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

С гордост съобщаваме, че успешно осъществихме проект по Подмярка 6.4.1. на мярка 6 от Програма за развитие на селските райони, фокусиран върху инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности, както и по ДБУТ към „МИГ Панагюрище, Стрелча и Лесичово“. Наш клиент е к...