Начало

Проекти

Осъществен проект по Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Централна Консултантска Компания – Успешен проект в сектор „Животновъдство“ Горди сме да споделим за успешно осъществен проект по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“! Нашият клиент от сектор „Животновъдство“, успешно получи необходимото финансиране и вече...

Осъществен проект по Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Нов успешно осъществен проект за един от нашите клиенти в сектор „Животновъдство“! С гордост споделяме, че нашият клиент получи одобрение по целеви прием за земеделски стопани по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“! Проектът е значим за ...

Осъществен проект по МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана

С гордост споделяме успешното осъществяване на проект към МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, осъществен от екипа на Централна Консултантска Компания ЕООД!  Проектът, финансиран чрез мярка ОПРЧР 02 „Добри и безопасни условия на труд за рабо...