С гордост съобщаваме, че успешно осъществихме проект по Подмярка 6.4.1. на мярка 6 от Програма за развитие на селските райони, фокусиран върху инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности, както и по ДБУТ към „МИГ Панагюрище, Стрелча и Лесичово“. Наш клиент е к...