Начало

Партньори

Банки

Deutsche Leasing

Дойче Лизинг България принадлежи към Deutsche Leasing Gruppe, с 2000 и служители в повече от 23 страни по света. Седалището на централата се намира в Bad Homburg v. d. H., Германия. Дойче Лизинг е част от една от най-големите и стабилни финансови организации в света. Глобалното присъствие комбинирано с местните познания и лично отношение на нашите опитни специалисти предоставя на клиентите ни сигурността и финансовата подкрепа, от която имат нужда, за да развиват бизнеса си и да бъдат успешни в днешната икономика.

виж още

Райфайзен Лизинг Банк

Райфайзен Лизинг България е еднолично дружество с ограничена отговорност, основано на 16 Февруари 2004 г. Дружеството е 100% собственост на Райфайзенбанк (България) ЕАД. Райфайзен Лизинг България EООД и Райфайзенбанк (България) ЕАД са членове на австрийската финансова група Райфайзен Банк Интернешънъл. Предметът на дейност е финансов и оперативен лизинг, услуги и търговска дейност, свързани с предоставяне, управление и отдаване на лизинг на движими вещи и недвижими имоти.

виж още

OTP Leasing

ОТП Лизинг  е лизингово дружество собственост на Експресбанк и част от унгарската финансова група ОТП – най-голямата банка в Унгария и една от най-големите и солидно развиващи се финансови групировки в Централна и Източна Европа. ОТП Лизинг финансира местни физически и юридически лица за закупуване при условията на лизинг на автомобили, транспортни средства – товарни автомобили, автобуси, ремаркета и полуремаркета, земеделска и строителна техника, индустриални машини и оборудване.

виж още

Unicredit Bulbank

Централна Консултантска Компания има изградени партньорства с Уникредит БулБанк. Нашите клиенти могат да разчитат на професионализма  на банката за осигуряване на кредитиране и финансиране на одобрените проекти.

виж още

Банка ДСК

Централна Консултантска Компания има изградени партньорства с ДСК . Нашите клиенти могат да разчитат на професионализма  на банката за осигуряване на кредитиране и финансиране на одобрените проекти.

виж още