Начало

Новини

Mинистерството на иновациите и растежа организира регионални обсъждания на Иновационната стратегия за интелигентна специализация

Министерството на иновациите и растежа /МИР/ стартира регионални обществени обсъждания на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021 – 2027 г. (ИСИС). Информационният ден ще се проведе на 2 септември /петък/ в Бургас. от 11.30 в зала „Петя Дубарова“ в КЦ „Морско казино. Събитието ще е с участието на експерти от министерството и заинтересованите страни. Стратегията ще бъде представена от Мария Тодорова, директор на дирекция „Политики и анализи“ в Министерството на иновациите и растежа. Първото информационно събитие по ИСИС беше проведено на 4 август в гр. София, като до края на месец септември предстоят регионалните срещи още в Пловдив, Варна, Габрово и Плевен.

МИР разработва проект на актуализирана Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021 – 2027 г. (ИСИС), която се предвижда да бъде приета от Министерския съвет през месец октомври 2022 г. Стратегията е публикувана за обществено обсъждане на 1 август 2022 г. на Портала за обществени консултации на Министерски съвет.

ИСИС е базисен програмен документ за определяне на целия комплекс от мерки за финансиране на иновации в програмен период 2021 – 2027 г., позволявайки на страната достъп до ресурсите по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) и Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация (ПНИИДИТ) за периода 2021 – 2027 г.

Иновационната стратегия за интелигентна специализация е стратегическата рамка за устойчиво развитие, базирано на научни изследвания и иновации, на териториалния капацитет и амбиции на регионите. Стратегията ще има централна роля за укрепването на регионалните иновационни екосистеми, за да могат да стимулират и поддържат икономическия растеж.

Като част от широкия кръг консултации, Министерството на иновациите и растежа в сътрудничество с общински и областни администрации организира  регионални обсъждания. В събитията ще участват представители на централната и местна власт, академичните среди, бизнеса и иновационната екосистема. На тях ще бъде представен проектът на Стратегията и ще се обменят мнения за  възможностите, които ИСИС ще отвори пред развитието на България и районите на планиране.

източник: mig.gov.bg