Начало

Uncategorized

Фонд на фондовете стартира процедура за избор на мениджър на Фонд за технологичен трансфер

Фонд на фондовете започна процедура за избор на финансов посредник за управлението на Фонд за технологичен трансфер. Инструментът е подкрепен със средства от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално разв...

СНЦ „МИГ Радомир-Земен“ участва в шестата Международна конференция „Сътрудничество-инструмент за промотиране на местното развитие“

СНЦ „МИГ Радомир-Земен“ участва в шестата Международна конференция „Сътрудничество-инструмент за промотиране на местното развитие“, която се проведе в Разлог от 22 до 24 октомври 2019 г. В конференцията взеха участие над 450 души, сред които представители на местни инициатив...

Михаел Пилке: Новият бюджет на ОСП – готов до края на годината

Досега 10 страни-членки вече са изработили своите проекти на SWOT анализи за бъдещите стратегически планове Новата Многогодишна финансова рамка (МФР) на Европейския съюз се очаква да бъде готова до края на тази година, като заедно с това ще стане известен и бъдещият бюджет з...

OБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ „СТИМУЛИРАНЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА ИНОВАЦИИ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на ...

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-1.013 „ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ, КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТИТЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕЖЕЛАНИЯ УЛОВ”

мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов” Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020  (ПМДР 2014-2020) кани желаещите да представят проектни предложения по приоритет на Съюза 1 „Насърчаване на устойчиво...

Министър Танева: До 1 млрд. лв. ще получат българските земеделски производители до края на годината

„Плащания, в размер до 1 млрд. лв. ще получат до края на годината българските земеделски производители. Сумата включва плащанията по схемите за директни плащания, както и очакваните плащания по инвестиционните мерки от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.)...

ОПРЧР помага на бизнеса да се справи с липсата на квалифицирани кадри

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ финансира 43 проекта на предприятия по операцията „Специфични обучения“, с които компаниите могат да обучат служителите си или безработни и неактивни младежи до 29 г. в зависимост от нуждите на конкретното работно място. То...

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.030 "РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ИДЕНТИЧНОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИРГ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИРГ „БУРГАС-КАМЕНО“

мярка 508-1 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас-Камено“ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) и МИРГ „Бургас-Камено“ кани желаещите да...

Пчеларите кандидатстват за de minimis

От днес, 7 октомври до 18 октомври 2019 г., пчеларите могат да кандидатстват за държавна помощ de minimis в областните дирекции на ДФ „Земеделие“. Утвърденият финансов ресурс за помощта е в размер на 4,5 млн. лв.        Финансова подкрепа имат право да получат пчелари, които...

Евроминистрите: Без бюджет - няма решение за ОСП след 2020 г.

Европейските министри очакват споразумението относно бюджета на Европа за 2021-2027 г., преди да вземат решение за Общата селскостопанска политика (ОСП). Това стана ясно след неформална среща на министрите на земеделието на ЕС в Хелзинки. В рамките на срещата те дискутираха ...