Начало

Информационен бюлетин

6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” към МИГ Марица

Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП към МИГ-Радомир-Земен

Дигитализация на МСП

Стимулиране, внедряването на иновации от съществуващи предприятия

„Технологично развитие и иновации“ към МИГ Поморие

6.4 „Подкрепа за инвестиции в неземеделски дейности“ към МИГ Ябланица-Правец

4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ към МИГ Нови Пазар-Каспичан

4.1 „Инвестиции в земеделски стопанста“ към МИГ Нови Пазар-Каспичан

„Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката,мобилизирането и търговията на горски продукти“ към МИГ Завет-Кубрат

„Подобряване на производствения капацитет на МСП“ към МИГ Белене-Никопол