Начало

Информационен бюлетин

ПОДМЯРКА 4.2. „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ”

Подобряване на производствения капацитет Дряново-Трявна

Безвъзмездна помощ за малки фирми с оборот над 500 000 лева

МИГ Дряново-Трявна, подмярка 6.4. „Инвестиции в неземеделски дейности“

ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ КЪМ МИГ КОСТИНБРОД-СВОГЕ

Подмярка 4.3.

подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ към МИГ Тутракан-Сливо поле

подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ в МИГ Тервел-Крушари

подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” към МИГ „Долна Митрополия-Долни Дъбник“

Подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ към МИГ Карлуковски карст-Червен бряг-Искър