Начало

Информационен бюлетин

подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ към МИГ Тутракан-Сливо поле

подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ в МИГ Тервел-Крушари

подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” към МИГ „Долна Митрополия-Долни Дъбник“

Подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ към МИГ Карлуковски карст-Червен бряг-Искър

подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” в МИГ Гълъбово – Опан

Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на миро, малки и средни предприятия (МСП)

4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към МИГ Лом

6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” към МИГ Марица

Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП към МИГ-Радомир-Земен

Дигитализация на МСП