Начало

Информационен бюлетин

4.2.МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия

4.1.МИГ – Нова Загора

6.4.1.МИГ Костенец 2010

6.4.1.МИГ Троян, Априлци, Угърчин_66_ М

АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА

4.1.1 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА” на Сдружение „МИГ Нови пазар – Каспичан“

Внедряване на иновации

4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ към МИГ Свиленград-Ареал

Кръгова икономика

6.4. „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности”- МИГ Ардино-Джебел