Начало

Европейски програми

BG14MFOP001-2.006 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ отвори до края на май

Сектор „Рециркулационни системи“ и Сектор „&...

Подмярка 4.2 на ПРСР 2014-2020 се очаква да отвори през май

Прогнозният бюджет на подмярката е 85 000 000 евро. ДоC...

Подмярка 4.1.2 от ПРСР 2014-2020 се очаква да отвори този месец

Това е заложено в индикативната програма за ...

Индикативен график по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 за 2017г.

Министерството на земеделието и храните пуб...

ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОПИК 2017

  Управляващият орган на Оперативна програмC...