Начало

Европейски програми

Обучения за бенефициенти по BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

Във връзка със стартиране изпълнението на до&#x...

Разяснения по „Подкрепа за предприемачество” и „Развитие на социалното предприемачество”

Експерти на Оперативна програма „Развитие н&#x...

Коригиране на годишните данъчни декларации след подаване

От тази година гражданите и фирмите могат вед&#...

Започва подписването на договори за пчелни кошери по НПП 2017-2019

Държавен фонд „Земеделие“ завърши с  първон&#x...

Подмярка 6.4.1 на ПРСР 2014-2020 се очаква да отвори до края на годината по индикативен график

Бюджет: 50 200 000 евро   Мярката предоставя подпомага...

BG14MFOP001-2.006 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ отвори до края на май

Сектор „Рециркулационни системи“ и Сектор „&...

Подмярка 4.2 на ПРСР 2014-2020 се очаква да отвори през май

Прогнозният бюджет на подмярката е 85 000 000 евро. ДоC...

Подмярка 4.1.2 от ПРСР 2014-2020 се очаква да отвори този месец

Това е заложено в индикативната програма за ...

Индикативен график по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 за 2017г.

Министерството на земеделието и храните пуб...

ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОПИК 2017

  Управляващият орган на Оперативна програмC...