Начало

Европейски програми

През февруари ще бъде отворена процедурата "ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия" за бизнеса с бюджет 200 млн. лв.

През февруари предстои отварянето на една от най-чаканите процедури за подпомагане на бизнеса – „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“ с бюджет 200 млн. лв., съобщава Министерството на иновациите и растежа, като се позовава на писмо на министър Ал...

Министър Пулев: 14 проекта за над 4,3 млн. лв.

През февруари МИР ще обяви спечелилите финансиране по втората процедура от Плана Министърът на иновациите и растежа посети една от най-големите шивашки фирми в Кюстендил 14 проекта за над 4,3 млн. лв. ще финансира МИР в Кюстендил по първата процедура за „Технологична модерни...

Министър Пулев: предстои отварянето на 7 процедури

Успяхме да договорим и ресурс от 1 млрд. лв. за дялови инвестиции, съобщи Пулев По линия на Министерството на иновациите и растежа ще отворим за кандидатстване процедури за над 1 млрд. лв. само през първите шест месеца на 2023 година. Тази финансова инжекция ще е по три напр...

Заместник-министър Събев: В рамките на Стратегическия план ще има гарантирано финансиране за всички общини

През следващия програмен период ще подходим така, че да се гарантират бюджети за всички общини, които могат да кандидатстват за финансиране по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. Ще бъдат създадени недсикриминативни критерии, които да отговарят ...

Зам.-министър Савов: Фондът за иновации на НАТО ще финансира с ресурс от 1 млрд. лв. стартъпи и други високотехнологични фирми

МИР подкрепя иновациите в областта на отбраната и сигурността, обяви той Министерството на иновациите и растежа подпомага развитието на иновациите в областта на отбраната и сигурността като важен сектор за българската икономика, който носи висока добавена стойност и растеж. ...

Министър Гечев: Надявам се с новия Стратегически план фермерите да получат европейската подкрепа, която им е нужна

Надявам се с новия Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) фермерите да получат европейската подкрепа, която им е нужна, за модерно и конкурентоспособно земеделие. Това каза министър Явор Гечев на среща със земеделски производители за предста...

Ставки по кризисната помощ с пари от ПРСР

От 22 ноември до 5 декември 2022 г. ще се приемат заявления за подпомагане по подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2...

Заместник-директорът на ГД ЕФК Калин Маринов: Над 3500 компании са кандидатствали за ИКТ решения и киберсигурност

Отчитаме сериозен интерес и по втората отворена процедура от МИР по Плана за възстановяване, заяви той. Месец преди крайния срок за кандидатстване заявената подкрепа от фирмите е от над 67 млн.лв. По първата мярка за технологична модернизация кандидатстваха над 2500 фирми, М...

Правителството одобри сключването и изменението на договори за финансова помощ с до 10% над бюджета по ОПРР 2014-2020

Правителството даде съгласие Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 да сключва и или изменя договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер до 10 на сто над определения бюджет на програмата. Средствата ще се осигурят от неус...

Одобрени са докладите за изпълнение, наблюдение и оценка на регионалните планове за развитие на страната за периода 2014-2020 г.

Министерският съвет одобри докладите за изпълнението, наблюдението и оценката на регионалните планове за развитие на страната за периода 2014-2020 г. Средносрочните документи за стратегическо планиране, определящи целите и приоритетите за устойчиво интегрирано регионално раз...