Начало

Европейски програми

266 млн.евро по четири програми за териториално сътрудничество

Страната ни ще има достъп до над 266 млн. евро за съвместни проекти с 14 държави. 80% от средствата се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Това предвижда одобреният от правителството проект на Програмата за транснационално сътрудничество Дунавски р...

Мерки за десегрегация на маргинализираните групи по ПРЧР (2021-2027)

Заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев представи мерките по Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027) за десегрегация на маргинализираните групи. Кръстев участва в Национална конференция на тема „Състояние на ромската образователна интегр...

Стартира "Технологична модернизация"- финансиране за закупуване на машини, оборудване и софтуер

На 01.07.2022г. Министерство на иновациите и растежа обяви за обществено обсъждане процедурата „Технологична модернизация“.  Целта на процедурата „Технологична модернизация“ е да се закупят машини, оборудване, софтуер и системи с които да повишат ефективността на...

Сериозен финансов ресурс за сектор "Земеделие"

„За сектор „Земеделие“ има заделен сериозен финансов ресурс и до края на годината той трябва да бъде разпределен. Средствата ще бъдат приоритетно насочени към малки и средни стопанства. Приключи актуализацията на бюджета и парите, които Народното събрание гласува, ще стигнат...

260 млн.лв. за технологична модернизация е първата обявена процедура по Плана за възстановяване и устойчивост

Министерство на иновациите и растежа обявява за обществено обсъждане първата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост. Процедурата е ...

Допълнителни 6 млн. лева получава лозаро-винарският сектор

С допълнителни 6 млн. лв ще бъде подпомогнат лозаро-винарският сектор по извънредната помощ, определена от Европейската комисия за приспособяване на земеделските стопани, засегнати от икономическата криза след конфликта между Русия и Украйна. Това заяви заместник-министър Ст...

Нови програми за финансиране производителите на плодове и зеленчуци

От 1 юли до 1 септември 2022 г. организации на производители на плодове и зеленчуци могат да кандидатстват за одобрение на нови оперативни програми, стартиращи изпълнение от 1 януари 2023 година. Заявленията се подават в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ)...

Ново самолетно заснемане на част от територията на страната за нуждите на Системата за идентификация на земеделските парцели

Стартира предвиденото за 2022 г. самолетно заснемане за нуждите на Системата за идентификация на земеделските парцели, съобщи Министерството на земеделието. То ще обхване над една трета от територията на страната и е финалната част от изпълнението на тригодишен проект за изг...

От 1 юли стопаните с унищожена реколта от градушката в Садово кандидатстват за подпомагане

От 1 до 8 юли 2022 г. земеделските стопани могат да подават заявления по две схеми за подпомагане във връзка с напълно или частично унищожената им реколта от падналата градушка на 31.05.2022 г. в община Садово, област Пловдив. Земеделските производители със 100 % пропаднали ...

5,2 млн. лева първи транш по схемата за зимни пръскания

Държавен Фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати 5,2 млн. лв. (5 241 730 лв.) по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”, прилагана пре...