Начало

Европейски програми

Започна изплащането на средства по ОПИК към средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (УО на ОПИК) стартира плащанията по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. „Продължаваме  с п...

Ковид процедурата за "Големите-Малки" отворена до 15 март

Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 78 233 200  лв., като ...

Обмисля се нова процедура за микро, малки и средни предприятия като компенсация на последиците от пандемията

величен е три пъти броят на оценителите в НАП, за да може в най-кратки срокове да бъдат изплатени всички заявления. Това заявиха от НАП по време на онлайн среща с представители на ресторантьорския бранш, водена от министъра на икономиката Лъчезар Борисов. По време на дискуси...

Новите приеми по подмерки 6.1 и 6.3 идват наесен

Нови приеми по подмерки 6.1 за млади фермери и 6.3 за малки стопанства се очакват в периода септември – октомври. Проектът на техните критерии ще бъдат обсъдени на 16-ото заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР на 19 февруари.    Тогава ще бъде съгласувана и Индикат...

Васил Грудев: Отваряме приемите по 4.1 и 4.2 най-рано през април

Приемите по инвестиционните мерки 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” и 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”  от Програмата за развитие на селските райони ще  бъдат отворени най-рано през месец април. Това каза изпълнителният директор на Д...

С бюджет от 2,9 млн. лева започва приемът по подмярка 5.1 за публични субекти

Започна прием за проектни предложения по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5 „Възстановяване на селскостопанс...

Близо 216 млн. евро по подмярка 4.1.

В рамките на първото шестмесечие се очаква да отвори подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски дейности“. Този прием ще бъде с бюджет близо 216 млн. евро, а на този прием допустими ще бъдат стопаните, които развиват своята дейност в следните области: Плодове и зелен...

Близо 2,9 млрд. лева са предвидени за подкрепа на земеделските производители през 2021 г.

Близо 2,9 млрд. лева са предвидени за подкрепа на земеделските производители през 2021 г. Те са предвидени за финансиране на директните плащания на площ, пазарните мерки, Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г) и Програмата за морско дело и рибарство 201...

Стартира приемът по подмярка 5.1 за повишаване на биосигурността в стопанствата

С бюджет от 23,5 млн. лв. стартира приемът по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ по Програмата за развитие на селските ...

Национална стратегия за малките и средните предприятия”2021-2027 г.

Национална стратегия за малките и средните предприятия”2021-2027 г.   В рамките наЕвропейски съюз (ЕС) малките и средните предприятия (МСП) осигуряват заетост на над 100 милиона души и произвеждат повече от половината БВП вЕвропа. В България МСП допринасят за 75,7% от о...