Начало

Новини

Aгнес Mонфре: ОПИК 2014-2020 е сред най-добре изпълнените европейски програми

„Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020 е реализирана много добре – с над средните за Европа нива на изпълнение“. Това заяви ръководителят на отдел „България, Хърватия и Словения“ в Главна дирекция „Регионална и градска политика“ на ЕК Агнес Монфре по време на онлайн Комитета за наблюдение на Програмата. Тя посочи, че ОПИК трябва да приключи след 14 месеца, като в оставащото време трябва да бъде засилено изпълнението на финансовите инструменти. В същото време Манфре беше категорична, че проектите и резултатите от тях са удовлетворяващи.

Между 2014 г. и 2020 г. по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ бяха подкрепени над 35 000 микро, малки и средни предприятия, от които 23 000 по време на Ковид кризата. Те получиха повече от 2,6 млрд. лв., като по-голямата част бяха под формата на безвъзмездна финансова помощ. Вече сертифицираните от ЕК средства са 2 539 000 000 лв. Това е 78,8% от общия бюджет на ОПИК. Един от най-важните проекти, финансирани чрез нея, е за изграждането на междусистемната газова връзка Гърция-България. Тя вече има акт 16 и беше открита на официална церемония през миналата седмица. Общата стойност на проекта е близо 560 млн. лв., от които 76,3 млн. лв. са по Програмата. Предвижда се със средствата да се изградят 29,6 км от газопровода на територията на България.

На Комитета по наблюдение беше прието изменение на ОПИК, с което се създава нова ос 7 „Действия по линия на сближаването за бежанците в Европа (CARE)“. Тя е с бюджет 80,2 млн. лв. и е насочена към подкрепа на бягащите от конфликта в Украйна. Със средствата до края на 2023 г. ще се покриват разходите за настаняване с включена закуска и топъл обяд в местата за настаняване и подслон. По този начин ще бъдат подпомогнати поне 42 000 украински бежанци.

„Одобрението на днешното изменение на ОПИК ще допринесе българската икономика да се справи по-успешно с непредвидените обстоятелства, включително в контекста на войната в Украйна, и да бъде по-подготвена за бъдещите предизвикателства“, каза заместник-министърът на иновациите и растежа Надя Христова, която е и ръководител на Управляващия орган на Оперативната програма. Тя припомни, че само преди ден беше одобрена новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027. Бюджетът й е близо 3 млрд. лв., а изпълнението на първите мерки трябва да стартира до края на годината.

 

Източник: https://opic.bg/