Начало

Новини

735 млн. лв. потичат към българския бизнес до края на годината

„Министерството на иновациите и растежа е първото, което отпуска пари по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Процедури за 735 млн. лв. безвъзмездни средства потичат към българския бизнес до края на годината, от тях 600 млн. лв. само по НПВУ.“ Това обявиха вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов и служебният министър на иновациите и растежа Александър Пулев на проведеният днес онлайн информационен ден за възможностите за българския бизнес по Националния план, организиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

„Средствата по този инструмент на ЕС ще направят българската икономика по-силна и по-ефективна и тя ще се подобри по много от важните критерии, особено по отношение на дигиталния и зеления преход“, заяви вицепремиерът Пеканов. Той изтъкна, че трябва да се осигури средствата да бъдат предоставени по най-бързия и прозрачен начин. По думите му Европа се намира в тежка ситуация, но тя ни дава и възможност да направим модернизация и да поставим икономиката ни на една по-силна основа. „Малките и средните предприятия са двигателят и гръбнакът на българската икономика, в тях е основната част от заетостта, в тях се случват иновациите и ние ще продължим да правим всичко възможно за тяхното развитие“, добави вицепремиерът.

Ето и кратко резюме на представените процедури, които предстои да стартират:

ДО КРАЯ НА 2022г.:

1. ИКТ решения и киберсигурност Допустими са микро ,малки и средни предприятия от всички сектори, с изключение на: селско, горско и рибно стопанство; добивна промишленост; строителство; дейности в областта на информационните технологии; информационни услуги и образование. Общия бюджет по процедурата е 30,6 млн.лв., максимума финансиране за проект 30 000 лева. Ще има определени пределни цени за услугите, но всеки ще може да си избира доставчика. Очаква се да стартира в средата на м.Септември.

2. Изграждане на ВИ мощности със съоръжения за локално съхранение – Процедурата ще бъде отворена до края на годината. Допустими ще са микро, малки и средни предприятия от всички сектори с изключение на ЗП и сектор А (про-во на електрическа енергия). Общ бюджет по процедурата 200млн.лв.

3. Кръгова икономика – Допустими ще са микро, малки, средни и големи предприятия от сектор С-Преработваща промишленост. Идеята на процедурата е отпадъчни продукти да се върнат като суровина в производството. Ще отвори в началото на 2023.

ПРЕЗ 2023г.:

1. Разработване на Иновации – Допустими ще са микро, малки и средни предприятия в т.ч., в сътрудничество с големи предприятия. Очакван старт е обявен за началото на 2023.

2. Подобряване на производствения капацитет в МСП – допустими са микро, малки средни предприятия от сектор С-Преработваща промишленост, отговарящи на условието „Семейно предприятие“(предприятие, което се притежава от повече от един член от семейството) , както и фирмите от творчески индустрии и занаятите. Изискване към кандидатите е да има налични 3 години история на фирмата.

3. Внедряване на иновации (ИСИС сектори) – Допустими ще са микро, малки и средни предприятия. Очакван старт през второ тримесечие на 2023.