Начало

Новини

Отворени процедури по МИГ Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти към 21.3.2024

С удоволствие споделяме, че следните местни инициативни групи имат отворени процедури по #Подмярка4_2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ към 21.3.2024 г.:
🏆 #ЦентралнатаКонсултантскаКомпания е тук, за да ви подпомогне във Вашето развитие! 🌱🚜🌾
Свържете с нас, за да се запознаете с условията и да обсъдим възможностите за изготвяне на Вашите проекти! 📝💼
📧 Имейл: 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲@𝗰𝗰𝗰𝗶𝗻𝗳𝗼.𝗯𝗴
📞 Телефон: 𝟬𝟴𝟳𝟳 𝟳𝟵𝟵 𝟲𝟴𝟬