Начало

Новини

558 са проектните предложения в рамките на приключилия прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

558 са проектните предложения подадени в рамките на приключилия вчера прием по подмярка „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ на ПРСР 2014-2020.  Общата стойност на проектите е 1 259 760 437,31лв.

По процедурата бяха допустими регистрирани земеделски стопани с минимален размер СПО 8000 евро, групи или организации на производители, еднолични търговци и юридически лица, с минимална история 36 месеца преди датата на кандидатстване  за всички.

704 197 494,05лв. е общия размер на заявената по проектите субсидия, при 426 280 028,74лв. определен общ размер на средствата , които могат да бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проекти.