Начало

Новини

50 000 евро за преработвателите на селскостопанска продукция

Всеки момент се очаква прием по подмярка 21.3 “Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия (МСП) и признати групи и организации на производители COVID 3” от ПРСР 2014- 2020

Подмярката е насочена към българските преработватели на селскостопанска продукция. Като преработватели на:

  • мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
  • месо и месни продукти;
  • плодове и зеленчуци, включително гъби;
  • пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
  • зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
  • растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
  • технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
  • готови храни за селскостопански животни (фуражи).

 

Максималната помощ, за която може да се участва е 50 000 евро, а финансирането е на 100%.
Ние от Централна Консултантска Компания ЕООД разработва,е цялата документация по тази процедура, както и управляваме и отчитаме проекта.

Пишете ни на office@cccinfo.bg или ни се обадете на 0877/799 680

Имаме покритие от консултанти в цялата страна и можем да дойдем до вас веднага!